Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 241/UBND-HC 13/03/2020 Về việc báo cáo số liệu tính toán Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp Tỉnh
2 794/VP-HC 13/03/2020 Về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông năm 2020
3 793/VP-HC 13/03/2020 V/v tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mác “Made in Việt Nam”
4 792/VP-HC 12/03/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
5 790/VP-HC 12/03/2020 V/v tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
6 789/VP-HC 12/03/2020 V/v ý kiến tình hình quản lý đất bãi bồi trên địa bàn huyện Hồng Ngự
7 788/VP-HC 12/03/2020 V/v liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngành hàng vịt
8 785/VP-HC 12/03/2020 V/v thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022"
9 784/VP-HC 12/03/2020 V/v đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin tình hình triển khai, tiến độ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 240/UBND-HC 12/03/2020 V/v điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024)
11 237/UBND-HC 12/03/2020 V/v báo cáo tình hình thu hồi, trả nợ vay cụm, tuyến dân cư năm 2019 và kế hoạch thu hồi trả nợ năm 2020
12 783/VP-HC 12/03/2020 V/v thực hiện Kế hoạch số 64/KHUBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
13 233/UBND-HC 12/03/2020 Về việc rà soát người nhập cảnh để thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19
14 232/UBND-VX 12/03/2020 Về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tại Lễ hội
15 779/VP-HC 12/03/2020 V/v mời tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư công và quản lý dự án đầu tư xây dựng
16 778/VP-HC 12/03/2020 V/v thực hiện thí nghiệm đối chứng công trình xây dựng
17 777/VP-HC 12/03/2020 V/v hoạt động khu vực bến bãi trên địa bàn xã Long Khánh B
18 775/VP-HC 12/03/2020 Về việc bổ sung điểm cách ly y tế tập trung người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ quốc gia, vùng lãnh thổ và các khu vực đang có dịch bệnh Covid-19
19 776/VP-HC 12/03/2020 Về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động Thể thao chào mừng ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 2020
20 765/VP-HC 11/03/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp về phát triển ngành cơ khí giai đoạn 2018 - 2020