VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 71/KH-UBND 02/03/2020 Kế hoạch Đào tạo nghề trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
2 187/UBND-HC 02/03/2020 V/v triển khai thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
3 639/VP-HC 02/03/2020 báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư
4 72/KH-UBND 02/03/2020 Triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn Huyện năm 2020
5 73/KH-UBND 02/03/2020 Kế hoạch Năm An toàn giao thông năm 2020
6 70/KH-UBND 02/03/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu và Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ
7 183/UBND-HC 28/02/2020 V/v triển khai thực hiện điều tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
8 6093/QĐ-UBND 30/01/2020 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cụm dân cư ngã tư Cây Da