Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 477/UBND-HC 16/04/2021 V/v phê duyệt thu – chi bán đấu giá quyền khai thác dịch vụ căn tin tại các điểm trường trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021-2023
2 481/UBND-HC 16/04/2021 V/v thực hiện kết luận của TTCP tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
3 482/UBND-HC 16/04/2021 V/v tạo thuận lợi khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC có liên quan đến việc cấp, sử dụng căn cước công dân
4 1593/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nạo vét nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư - Cây Da, xã Thường Lạc
5 1576/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
6 1574/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Gia cố xử lý mái taluy chống sạt lở bờ bao kênh 17, xã Long Thuận (đoạn từ Bờ Đập đến đường tắt Phú Thuận A-B) (phần phát sinh)
7 1577/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng giám định sửa chữa xe thu gom rác trên địa bàn Huyện
8 1575/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Công an Huyện ra Quyết định tịch thu
9 1657/QĐ-BCĐ 16/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
10 75/BC-UBND 15/04/2021 Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021
11 1565/QĐ-UBND 15/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
12 1563/QĐ-UBND 15/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
13 105/KH-UBND 15/04/2021 Tuyên truyền hướng nghiệp và tư vấn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với học sinh lớp 12 tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2021
14 475/UBND-HC 15/04/2021 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân tháng 03/2021
15 479/UBND-HC 15/04/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
16 74/BC-UBND 15/04/2021 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng (từ ngày 01/01/2018 đến 10/4/2021)
17 1564/QĐ-UBND 15/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
18 471/UBND-HC 14/04/2021 Cấp tạm ứng cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện thực hiện chi bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
19 34/TB-UBND 14/04/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 05/4 đến ngày 11/4/2021)
20 40/TB-VP 14/04/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Huyện – Trần Văn Bôn tại cuộc họp nội dung liên quan đến quản lý đất công trên địa bàn Huyện