VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 142/UBND-HC 07/02/2022 V/v chuẩn bị nội dung tham luận tại kỳ họp UBND Huyện kỳ tháng 01/2022
2 141/UBND-HC 07/02/2022 V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
3 139/UBND-HC 07/02/2022 V/v kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn thi công nạo vét thông luồng sông Cái Vừng
4 138/UBND-HC 07/02/2022 V/v rà soát đăng ký danh mục thu hồi đất thực hiện dự án năm 2022 trên địa bàn Huyện
5 140/UBND-HC 07/02/2022 V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2022
6 51/BC-UBND 07/02/2022 Về việc tiếp thu ý kiến và giải trình kết quả thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hồng Ngự
7 137/UBND-HC 29/01/2022 Huy động lao động chưa có việc làm tham dự phiên giao dịch việc làm ngày 12 tháng 02 năm 2022
8 45/BC-UBND 29/01/2022 Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện đến 12 giờ ngày 29/01/2022
9 46/BC-UBND 29/01/2022 Tình hình trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
10 56/KH-UBND 28/01/2022 Thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2021 - 2025 phân kỳ năm 2022
11 44/KH-UBND 28/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 28/01/2022
12 132/UBND-HC 28/01/2022 V/v tổ chức dạy học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần
13 03/KH-VP 27/01/2022 Cải cách hành chính năm 2022
14 43/BC-UBND 27/01/2022 Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021
15 55/KH-UBND 27/01/2022 Thực hiện công tác dân vận chính quyền đến năm 2025
16 54/KH-UBND 27/01/2022 Thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2022 - 2025”
17 42/BC-UBND 27/01/2022 Tình hình dịch bệnh Covid-19 huyện đến 12 giờ ngày 27/01/2022
18 05/KH-VP 27/01/2022 Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
19 127/UBND-HC 27/01/2022 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
20 125/UBND-HC 27/01/2022 V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm