VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 604/QĐ-UBND 24/01/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố đáy kênh bê tông đường nước Ông Tự
2 105/UBND-HC 24/01/2022 Xuất tồn quỹ ngân sách cấp tạm ứng cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để thực hiện khảo sát tình trạng xây dựng công trình nhà ở lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn các xã, thị trấn
3 36/BC-UBND 23/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 23/01/2022
4 32/BC-UBND 21/01/2022 Giải trình ý kiến, kiến nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ ba HĐND Huyện khóa XII
5 33/BC-UBND 21/01/2022 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tê - xa hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2022
6 32/KH-UBND 21/01/2022 Phát động phong trào thi đua về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
7 363/QĐ-UBND 21/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước Mương Chợ (đoạn từ đường nước hiện hữu đã KCH đến kênh Sườn 2 và đoạn từ đường nước hiện hữu đã KCH đến ĐT841)
8 375/QĐ-UBND 21/01/2022 Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Tiểu học Thường Phước 2A
9 33/KH-UBND 21/01/2022 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Huyện năm 2022
10 31/BC-UBND 21/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 21/01/2022
11 34/BC-UBND 21/01/2022 Tổng kết việc thi hành Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật Nhà nước
12 92/UBND-HC 21/01/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị
13 93/UBND-HC 21/01/2022 V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp, ngụ khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền
14 97/UBND-HC 21/01/2022 V/v tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh trong dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022
15 11/TB-UBND 21/01/2022 Về việc tổ chức chiến dịch hiến máu tình nguyện đợt 01 năm 2022
16 34/KH-UBND 21/01/2022 Đưa lao động dự Sàn giao dịch việc làm năm 2022
17 81/UBND-HC 20/01/2022 Chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu và cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để chi hỗ trợ quà tết cho người có công
18 82/UBND-HC 20/01/2022 Hỗ trợ kinh phí cho Văn phòng Huyện ủy để tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
19 27A/KH-UBND 20/01/2022 Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần 2022
20 10/TB-UBND 20/01/2022 Phân công trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022