Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 472/UBND-HC 14/04/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Huyện năm 2021
2 1558/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống cống mương Xã Song, kết hợp đường giao thông (phần phát sinh)
3 1556/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu dự án Khu trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự
4 1562/QĐ-UBND 14/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
5 1551/QĐ-UBND 13/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
6 469/UBND-HC 13/04/2021 V/v thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
7 466/UBND-HC 13/04/2021 V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ lao động trẻ có trình độ Cao đẳng, Đại học làm việc cho Hợp tác xã ông nghiệp năm 2021
8 470/UBND-HC 13/04/2021 V/v đăng ký tham gia “Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025”
9 468/UBND-HC 13/04/2021 Về việc di dời Trạm Y tế xã Thường Lạc
10 1552/QĐ-UBND 13/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
11 1517/QĐ-UBND 12/04/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
12 71/BC-UBND 12/04/2021 Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp Đường ĐT841 và xây dựng cầu Sở Thượng 2
13 72/BC-UBND 12/04/2021 Tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
14 103/KH-UBND 12/04/2021 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)
15 103/KH-UBND 12/04/2021 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)
16 102/KH-UBND 12/04/2021 Về việc tổ chức Hội thi dự án khởi nghiệp huyện Hông Ngự năm 2021
17 102/KH-UBND 12/04/2021 Về việc tổ chức Hội thi dự án khởi nghiệp huyện Hông Ngự năm 2021
18 1516/QĐ-UBND 12/04/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
19 1494/QĐ-UBND 09/04/2021 Kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
20 37/TB-VP 09/04/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng