VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 238/QĐ-UBND 18/01/2022 Về việc phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp Tỉnh hỗ trợ mục tiêu năm 2022 (từ nguồn vốn thủy lợi phí và vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/NĐ-CP)
2 241/QĐ-UBND 18/01/2022 Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
3 02/QĐ-VP 17/01/2022 Ban hành bảng thời hạn bảo quản năm 2022
4 01/QĐ-VP 17/01/2022 Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2022
5 215/QĐ-UBND 17/01/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Thường Thới Tiền
6 21/KH-UBND 17/01/2022 Thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
7 20/KH-UBND 17/01/2022 Tuyên truyền Bảo hiểm xã hội đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
8 21/BC-UBND 17/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 17/01/2022
9 05/TB-UBND 17/01/2022 Tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh, dự lễ thắp nến và dâng hƣơng tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ các xã, thị trấn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
10 56/UBND-HC 17/01/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiên Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
11 57/UBND-HC 17/01/2022 V/v cụ thể hóa Nghị quyết số 02/NQCP của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
12 58/UBND-HC 17/01/2022 V/v tăng cường công tác quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022
13 59/UBND-HC 17/01/2022 V/v tăng cường công tác vệ sinh môi trường và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19
14 55/UBND-HC 17/01/2022 V/v ý kiến dự án Khu dân cư ven sông Tam Thuận tại huyện Hồng Ngự của Công ty TNHH MTV San lấp Đồng Tháp 689
15 03/QĐ-VP 17/01/2022 Về việc ban hành quy chế công tác văn thư – lưu trữ của Văn phòng HĐND và UBND huyện
16 20/BC-UBND 16/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 16/01/2022
17 19/BC-UBND 15/01/2022 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 15/01/2022
18 155/QĐ-UBND 14/01/2022 Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2022
19 154/QĐ-UBND 14/01/2022 Ban hành Danh mục hồ sơ công việc của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2022
20 153/QĐ-UBND 14/01/2022 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Hồng Ngự