Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 608/QĐ-UBND 03/02/2021 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
2 147/UBND-HC 02/02/2021 Về việc vận động thu Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2021
3 12/TB-VP 03/02/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
4 603/QĐ-UBND 02/02/2021 Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Trịnh Văn Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thuận A1
5 23/UBND-HC 02/02/2021 Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
6 605/QĐ-UBND 02/02/2021 Tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
7 604/QĐ-UBND 02/02/2021 Tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
8 145/UBND-HC 02/02/2021 V/v thống nhất địa điểm mở mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu của bà Tân Thoại Hương, tại ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B
9 142/UBND-HC 02/02/2021 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
10 144/UBND-HC 02/02/2021 V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến dân cư ấp Trung, xã Thường Thới Tiền (nay là thị trấn Thường Thới Tiền)
11 143/UBND-HC 02/02/2021 Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển TDTT giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
12 22/UBND-HC 02/02/2021 Về việc kết quả triển khai Chỉ thị 01/1998/TTg và Chỉ thị 19/2014/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 18/TB-UBND 01/02/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 25/01 đến ngày 31/01/2021)
14 139/UBND-HC 02/02/2021 V/v phúc đáp Công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp liên quan đến các dự án do BMC nghiên cứu, đề xuất trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 21/BCĐXDNTM&TCC 01/02/2021 V/v đăng ký huyện Hồng ngự đạt chuẩn Huyện nông thôn mới đến năm 2025
16 138/UBND-HC 01/02/2021 V/v đề nghị xử lý tài sản, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
17 599/QĐ-UBND 01/02/2021 Về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước năm 2021 (từ nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu)
18 582/QĐ-UBND 01/02/2021 Về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Bãi chùi Tư Khúc
19 584/QĐ-UBND 01/02/2021 Về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Gia cố đáy kênh bê tông đường nước Ông Tự
20 585/QĐ-UBND 01/02/2021 Về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước ông Bảo Xuyên từ TDC đến Kênh 17