Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 110/UBND-HC 26/01/2021 V/v triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân
2 109/UBND-HC 26/01/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trước, trong và sau tết nguyên Đán Tân Sửu năm 2021
3 105/UBND-HC 26/01/2021 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ, chế độ thông tin báo cáo
4 108/UBND-HC 26/01/2021 V/v tăng cường quản lý loài thủy sản mới trên địa bàn Huyệ
5 467/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công Xây dựng chốt KSBP Cầu Muống (Đồn 913), thuộc công trình Chốt kiểm soát Biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
6 464/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 10,6ha, xã Thường Phước 1
7 462/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 7,3ha, xã Thường Phước 1
8 465/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến bến đò Mương Miểu
9 463/QĐ-UBND 26/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đèn trang trí đường Hùng Vương và đường Lê Hồng Phong
10 808/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc xếp lương cán bộ xã
11 26/KH-UBND 25/01/2021 Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2021
12 15/TB-UBND 25/01/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 18/01 đến ngày 24/01/2021)
13 28/KH-UBND 25/01/2021 Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 16/BC-UBND 25/01/2021 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 457/QĐ-UBND 25/01/2021 Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công cách mạng khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở
16 459/QĐ-UBND 25/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30/4 (nối dài)
17 460/QĐ-UBND 25/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu)
18 27/KH-UBND 25/01/2021 Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2021
19 18/BC-UBND 25/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
20 18/BC-UBND 25/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026