Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 102/UBND-HC 25/01/2021 V/v chấp thuận cho Sở Giao thông vận tải sử dụng phòng làm việc tại trụ sở Huyện ủy - UBND Huyện (trụ sở cũ) để phục vụ công tác
2 101/UBND-HC 25/01/2021 V/v chấp thuận cho sử dụng phòng làm việc tại trụ sở Huyện ủy - Ủy ban nhân dân Huyện (trụ sở cũ) để phục vụ công tác
3 91/UBND-HC 25/01/2021 V/v cung cấp thông tin đăng ký phương tiện kỹ thuật dự bị
4 94/UBND-HC 25/01/2021 V/v thực hiện Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy
5 98/UBND-HC 25/01/2021 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
6 96/UBND-HC 25/01/2021 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tưới, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
7 100/UBND-HC 25/01/2021 V/v tổ chức trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
8 95/UBND-HC 25/01/2021 V/v tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
9 93/UBND-HC 25/01/2021 V/v đề xuất nội dung thực hiện Quyết định số 1804/2020/QĐ- TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
10 92/UBND-HC 25/01/2021 V/v ủy quyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, huyện Hồng Ngự
11 25/KH-UBND 25/01/2021 Về việc bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản huyện Hồng Ngự năm 2021
12 97/UBND-HC 25/01/2021 Về việc hỗ trợ tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp xã
13 458/QĐ-UBND 25/01/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng công cộng cụm dân cư 7,3ha, xã Thường Phước 1
14 88/UBND-HC 22/01/2021 chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu để Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện cải tạo, sửa chữa khu tạm cư để bố trí nơi ở tạm cho người dân Việt Nam từ Campuchia trở về Huyện
15 87/UBND-HC 22/01/2021 phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn sự nghiệp giao thông, thị chính năm 2021
16 334/QĐ-UBND 22/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cổng chào Hồng Ngự
17 89/UBND-HC 22/01/2021 V/v đề xuất danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực phát triển đô thị trên địa bàn huyện Hồng Ngự
18 15/BC-UBND 22/01/2021 Về việc kết quả thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 08 xã biên giới năm 2020
19 357/QĐ-UBND 22/01/2021 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi - Thường Phước 1
20 80/UBND-HC 21/01/2021 bổ sung kinh phí cho Hội đồng đấu giá dịch vụ sử dụng đò Huyện để phục vụ hoạt động thường xuyên của Hội đồng đò: Tổ chức bán đấu giá quyền khai thác, thuê mướn các đầu bến, sửa chữa đường dẫn, bãi chùi, nạo vét khơi thông luồng lạch