Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6114/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021-2023 của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
2 227/KH-UBND 31/12/2020 Về việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thuy sản trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2025
3 1680/UBND-HC 31/12/2020 xuất tồn quỹ ngân sách cấp tạm ứng cho Ban Chỉ huy quân sự Huyện thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung
4 1685/UBND-HC 31/12/2020 Xác nhận đủ điều kiện được bồi thường và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
5 164/TB-VP 31/12/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân Huyện/Trương Ban Chỉ đạo chăm soc sưc khoe nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Tổng kết hoạt động y tế năm 2020, phương hương nhiệm vu năm 202
6 1678/UBND-HC 31/12/2020 điều chỉnh nhiệm vụ chi của Phòng Văn hóa và Thông tin (Giảm nhiệm vụ tập huấn hát dân ca và hò Đồng Tháp; bổ sung nhiệm vụ chi tập huấn phần mềm một cửa diện tử, mô hình công dân không viết kết hợp với dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích)
7 1681/UBND-HC 31/12/2020 điều chỉnh nhiệm vụ chi của Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện (Giảm nhiệm vụ chi hợp mặt Hội đồng hương năm 2020; bổ sung nhiệm vụ chi giao lưu, học tập kinh nghiệm)
8 6066/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Thường Phước 1
9 6067/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Thường Phước 1B (điểm phụ Văn phòng)
10 6113/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đền thờ liêt sĩ huyên Hồng Ngự
11 6094/QĐ-UBND 30/12/2020 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường cặp chùa Phước Hưng (đoạn từ đường làng thị trấn đến đường 30 tháng 4)
12 1661/UBND-HC 30/12/2020 Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 không để dịch lây lan cộng đồng
13 160/TB-VP 30/12/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020, triển khai Kế hoạch năm 2021
14 1543/UBND-HC 28/12/2020 báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách năm 2021
15 348/BC-UBND 28/12/2020 Chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh Tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021
16 830/TB-UBND 28/12/2020 Về việc phân công trực tết Dương lịch năm 2021
17 345/BC-UBND 25/12/2020 Phối hợp xây dựng Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới giai đoạn 2021 - 2025
18 1541/UBND-HC 25/12/2020 V/v thực hiện thoát lũ cho dự án Nạo vét, nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư - Cây Da
19 5963/QĐ-UBND 25/12/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước năm 2021 do Huyện quản lý và phân bổ
20 829/TB-UBND 25/12/2020 Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2021