Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 97/TB-VP 11/08/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
2 901/UBND-HC 11/08/2020 Đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid 19
3 3243/QĐ-UBND 10/08/2020 Công nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
4 113/TB-UBND 10/08/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 03/8 đến ngày 07/8/2020)
5 112/TB-UBND 10/08/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Non, sinh năm 1949, địa chỉ thường trú: Ấp Long Châu, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự
6 896/UBND-HC 10/08/2020 V/v cung cấp danh sách công chức đăng ký thành công tải khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia
7 895/UBND-HC 10/08/2020 V/v tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lý tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc
8 894/UBND-HC 10/08/2020 V/v điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn Huyện 05 năm (2020 - 2024)
9 893/UBND-HC 10/08/2020 V/v đăng ký danh mục công trình thực hiện dự án VnSAT trong giai đoạn gia hạn
10 3238/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc phê duyệt giá gói thầu xây dựng công trình: Nạo vét mương Đồng Hòa
11 3240/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Phú Thuận A
12 3239/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Phú Thuận B
13 3241/QĐ-UBND 10/08/2020 Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của chính quyền xã Thường Phước 1
14 891/UBND-HC 07/08/2020 Góp ý dự thảo báo cáo và cập nhật, bổ sng số liệu kết quả thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
15 3194/QĐ-UBND 07/08/2020 Về việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Hồng Ngự
16 /KH-UBND 06/08/2020 Kết quả thực hiện chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2013-2020
17 163/KH-UBND 06/08/2020 Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và biểu dương điển hình tiên tiến của ngành giáo dục và đào tạo huyện Hồng Ngự
18 889/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 135 năm 2017 xã Long Khánh A
19 884/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 135 xã Long Khánh B
20 888/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 xã Thường Thới Hậu A