Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 109/TB-UBND 28/07/2020 Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
2 829/UBND-HC 27/07/2020 Bổ sung kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện để chi trợ cấp một lần cho ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Huyện
3 2939/QĐ-UBND 27/07/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
4 2940/QĐ-UBND 27/07/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
5 831/UBND-HC 27/07/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
6 817/UBND-VX 24/07/2020 Về việc rà soát, đối chiếu số liệu dân số độ tuổi mầm non trong năm học 2019-2020
7 818/UBND-VX 24/07/2020 Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Bạch hầu
8 94/TB-VP 24/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện tại buổi kiểm tra đánh giá thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 Thường Phước 1
9 185/BC-UBND 23/07/2020 Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025
10 802/UBND-HC 23/07/2020 V/v báo cáo các xã có điểm Bưu điện đã sửa chửa, cải tạo để thực hiện theo Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
11 801/UBND-HC 23/07/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
12 812/UBND-HC 23/07/2020 V/v thay thế CCVC tham dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính khóa 28, năm 2020
13 813/UBND-HC 23/07/2020 V/v thay thế cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, năm 2020 (khóa 71)
14 814/UBND-HC 23/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị
15 815/UBND-HC 23/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị
16 808/UBND-HC 23/07/2020 V/v đề nghị xử lý tài sản, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
17 800/UBND-HC 23/07/2020 Về việc báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (biên chế sự nghiệp)
18 2814/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Mở rộng Chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
19 2817/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu C2 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
20 2816/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Lô B1, B2, B4 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự