Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 28/KH-UBND 25/01/2021 Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 16/BC-UBND 25/01/2021 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hồng Ngự
3 457/QĐ-UBND 25/01/2021 Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công cách mạng khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở
4 459/QĐ-UBND 25/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30/4 (nối dài)
5 460/QĐ-UBND 25/01/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường Thường Thới Tiền (đoạn từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu)
6 27/KH-UBND 25/01/2021 Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2021
7 18/BC-UBND 25/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
8 18/BC-UBND 25/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
9 102/UBND-HC 25/01/2021 V/v chấp thuận cho Sở Giao thông vận tải sử dụng phòng làm việc tại trụ sở Huyện ủy - UBND Huyện (trụ sở cũ) để phục vụ công tác
10 101/UBND-HC 25/01/2021 V/v chấp thuận cho sử dụng phòng làm việc tại trụ sở Huyện ủy - Ủy ban nhân dân Huyện (trụ sở cũ) để phục vụ công tác
11 91/UBND-HC 25/01/2021 V/v cung cấp thông tin đăng ký phương tiện kỹ thuật dự bị
12 94/UBND-HC 25/01/2021 V/v thực hiện Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy
13 98/UBND-HC 25/01/2021 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
14 96/UBND-HC 25/01/2021 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tưới, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
15 100/UBND-HC 25/01/2021 V/v tổ chức trực Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
16 95/UBND-HC 25/01/2021 V/v tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
17 93/UBND-HC 25/01/2021 V/v đề xuất nội dung thực hiện Quyết định số 1804/2020/QĐ- TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
18 92/UBND-HC 25/01/2021 V/v ủy quyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2, huyện Hồng Ngự
19 25/KH-UBND 25/01/2021 Về việc bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản huyện Hồng Ngự năm 2021
20 97/UBND-HC 25/01/2021 Về việc hỗ trợ tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp xã