Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2597/QĐ-UBND 08/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Ban nhân dân ấp Phú Thạnh B
2 2592/QĐ-UBND 08/07/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Tạ Thị Dợn (Tạ Thi Dơn)
3 2591/QĐ-UBND 08/07/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Buôn
4 149/KH-BCĐ 08/07/2020 Triển khai thực hiện Đề án 896 tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
5 100/TB-UBND 08/07/2020 Về việc kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2019 - 2020
6 2596/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Gia cố xử lý mái taluy chống sạt lở bờ bao kênh 17, xã Long Thuận (đoạn từ Bờ Đập đến đường tắt Phú Thuận A - B)
7 2595/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm bơm Mương Lớn
8 2593/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt giá gói thầu xây dựng công trình: Hạ thế trạm bơm Long Thạnh A
9 2601/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Kiên cố đường nước (đường nước nổi cũ)
10 2600/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước mương Tuần Thử
11 2599/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hệ thống đường nước Chín Phi đến Kinh 17
12 2594/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường nội đồng kênh Mương Lớn
13 2598/QĐ-UBND 08/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường nội đồng Năm Lăng
14 169 /BC-UBND 08/07/2020 Về việc tình hình thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn Huyện
15 170/BC-UBND 08/07/2020 Về việc tự kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
16 750/UBND-HC 08/07/2020 Về việc điều chỉnh địa điểm xây dựng công trình
17 85/TB-VP 08/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
18 752/UBND-HC 08/07/2020 Đăng ký danh sách địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực được ưu tiên trên địa bàn Huyện năm 2021
19 08/QĐ-VP 07/07/2020 Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2020
20 749/UBND-HC 07/07/2020 Châp thuận theo nôi dung đề xuât của Phòng Tai chính va Kế hoạch, đông ý chủ trương cho UBND cac xa, thi trân sử dụng kinh phí Tinh bô sung co mục tiêu đê thưc hiện chi tra cho cac đối tương đươc hương theo chế đô quy đinh tại Nghi quyết 260/2019/NQ-HĐND của hôi đông nhân dân Tinh va Nghi quyết 838/NQUBTVQH14 của Uy ban Thường vụ Quốc hội