Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 176/BC-UBND 13/07/2020 Tiến độ công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2 767/UBND-HC 10/07/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định về BVMT đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn Tỉnh
3 2639/QĐ-UBND 10/07/2020 Về việc cơ cấu lại thành viên Tổ Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
4 150/KH-BCĐXDĐSVH 09/07/2020 Bình xét, phúc tra danh hiệu Gia đình văn hóa, ấp, xã văn hóa Nông thôn mới đối với 03 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
5 759/UBND-HC 09/07/2020 Bố trí nền tái định cư cho ông Lưu Văn Tư
6 761/UBND-HC 09/07/2020 Bổ sung kinh phí cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để phục vụ khu cách lý tập trung đợt 2
7 760/UBND-HC 09/07/2020 Bổ sung kinh phí cho Phòng Nội vụ để tiếp đoàn học tập và chia sẽ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính
8 762/UBND-HC 09/07/2020 Bổ sung kinh phí cho Phòng Y tế để thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện
9 755/UBND-HC 09/07/2020 Chuyển mục đích sử dụng đất của ông Trần Thái Dương và bà Lê Phan Thụy Kim Hà
10 757/UBND-HC 09/07/2020 Chấp thuận theo nội dung đề xuất của Phòng Tài chinh và Kê hoạch, đồng ý cho Ban Chỉ huy ứng phó với BĐKH - PCTT và TKCN Huyên, Phòng Kinh tê và Hạ tầng sử dụng chứng từ năm 2019 đê quyêt toan kinh phi năm 2020 trong công tac thưc hiên năn tuyên sạt lơ 09 đoạn bơ sông khu vưc ấp Long Thạnh và ấp Long Hòa xa Long thuận
11 174/BC-UBND 09/07/2020 Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
12 758/UBND-HC 09/07/2020 V/v đê xuât cua Tổ kiểm tra số 1141, kiểm tra việc bố trí nên cụm tuyến dân cư trên địa bàn Huyện
13 754/BCĐ 09/07/2020 Về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Huyện phụ trách xã, thị trấn
14 86/TB-VP 09/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020
15 751/UBND-HC 08/07/2020 Chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2020 để cấp cho UBND các xã, thị trấn thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
16 172/BC-UBND 08/07/2020 Kết quả thực hiện sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho người có công theo Nghị quyết số 279/2019/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
17 2597/QĐ-UBND 08/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Ban nhân dân ấp Phú Thạnh B
18 2592/QĐ-UBND 08/07/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Tạ Thị Dợn (Tạ Thi Dơn)
19 2591/QĐ-UBND 08/07/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Buôn
20 149/KH-BCĐ 08/07/2020 Triển khai thực hiện Đề án 896 tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020