Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 710/UBND-HC 26/06/2020 Bổ sung kinh phí cho Phòng Tư pháp để thực hiện chi thù lao cho công chức nhập dữ liệu hộ tịch điện tử năm 2020
2 708/UBND-HC 26/06/2020 Bổ sung kinh phí cho UBND xã Phú Thuận A để thực hiện trồng cây tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp làm điểm nhấn của xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
3 705/UBND-HC 26/06/2020 Bổ sung kinh phí cho Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện thực hiện mô hình "Cụm dân cư xanh - an toàn" tại cụm dân cư Giồng Bàng thuộc ấp Giồng Bàng, xã Thường Phước 1
4 711/UBND-HC 26/06/2020 Bổ sung kính phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện để thực hiện mua sắm thiết bị kết nối mạng cho Khối Mặt trận tổ quốc và Đoàn thể Huyện
5 714/UBND-HC 26/06/2020 Chủ trương cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng tạm ứng ngân sách để thanh toán cho các đơn vị thi công thực hiện nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nội ô khu trung tâm hành chính Huyện
6 703/UBND-HC 26/06/2020 Chủ trương sử dụng kính phí để Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoán sản trên địa bàn Huyện
7 712/UBND-HC 26/06/2020 Chủ trương và bổ sung kinh phí cho các Trường: MG Long Khánh B
8 707/UBND-HC 26/06/2020 Chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thuê Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác tư vấn phát triển khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn 03 xã: Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B
9 706/UBND-HC 26/06/2020 Chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho UBND các xã: Thường Lạc, Long Thuận, Phú Thuận A; Ban Quản lý công trình công cộng; các trường: TH Thường Lạc, TH Long Khánh A3, TH Phú Thuận B2, TH Long Khánh A1, TH-THCS Thường Lạc thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng theo chế độ quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
10 704/UBND-HC 26/06/2020 Chủ trương điều chỉnh nhiệm vụ chi
11 702/UBND-HC 26/06/2020 cung cấp số liệu thanh tra
12 716/UBND-HC 26/06/2020 Lựa chọn nhà thầu thi công duy tu bảo dưỡng công trình trường học trên địa bàn Huyện năm 2020
13 715/UBND-HC 26/06/2020 Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp cổng chào số 3 (góc đường 30/4 và đường Hùng Vương)
14 2488/QĐ-UBND 26/06/2020 Phê duyệt giá gói thầu xây dựng công trình: Chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường bờ đông kênh Út Gốc
15 142/KH-UBND 26/06/2020 Thời gian thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục năm 2020
16 701/UBND-HC 26/06/2020 V/v thực hiện mô hình cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn
17 696/UBND-HC 26/06/2020 V/v tiếp tục hiện thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện năm 2020.
18 713/UBND-HC 26/06/2020 Xuất tồn quỹ ngân sách chi tạm ứng cho UBND các xã, thị trấn thực hiện chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội quí I, quý II năm 2020
19 77/TB-VP 26/06/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
20 148/BC-UBND 25/06/2020 Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020