Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 199/QĐ-UBND 15/01/2021 Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Gia cố chân mái taluy kè sông Cái Vừng
2 18/KH-UBND 15/01/2021 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
3 51/UBND-HC 15/01/2021 V/v chủ trương giảm giá trúng đấu, hỗ trợ các cơ sở đò do ảnh hưởng Cầu cái Vừng và giao thầu bến khách ngang sông An Bình qua Phú Thuận B.
4 47/UBND-HC 15/01/2021 V/v chủ trương phát sinh di dời trụ điện thuộc công trình Bến khách ngang sông Bờ Đập (xã Long Thuận qua xã Long Khánh A)
5 48/UBND-HC 15/01/2021 V/v lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Gia cố chân mái taluy kè sông Cái Vừng
6 50/UBND-HC 15/01/2021 V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá dịch vụ sử dụng đò năm 2021
7 46/UBND-HC 15/01/2021 V/v thống nhất quy mô, diện tích Trạm cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn xã Phú Thuận B
8 49/UBND-HC 15/01/2021 V/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự
9 196/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
10 197/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu thu tiền công trình sản xuất vụ 3 năm 2021
11 198/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu thu tiền nền cụm, tuyến dân cư năm 2021
12 198/QĐ-UBND 15/01/2021 Về việc giao chỉ tiêu thu tiền nền cụm, tuyến dân cư năm 2021
13 07/TB-UBND 14/01/2021 Thay đổi thời gian giao dịch xã do trùng với các ngày nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021
14 17/KH-UBND 14/01/2021 Thực hiện "chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng" năm 2021
15 16/KH-UBND 14/01/2021 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
16 15/KH-UBND 14/01/2021 Vận động lao động dự Sàn giao dịch việc làm năm 2021
17 05/TB-UBND 14/01/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Trương Ban Chỉ đạo vận động hiến mau tinh nguyện Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Tổng kết, tôn vinh công tac vận động hiến mau tinh nguyện năm 2020, triển khai kế hoạch vận động hiến mau tinh nguyện năm 2021
18 13/KH-UBND 13/01/2021 Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống giai đoạn 2016 - 2020
19 175/QĐ-UBND 13/01/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho chủ cơ sở có sản phẩm OCOP đạt Hạng 3 sao cấp Tỉnh giai đoạn 2018 -2020
20 42/UBND-HC 13/01/2021 V/v chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện