Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 568/UBND-HC 26/05/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 570/UBND-HC 26/05/2020 Về việc vận động đối tượng tâm thần đi điều trị bệnh
3 576/UBND-HC 26/05/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 317/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
4 574/UBND-HC 26/05/2020 V/v báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc, HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
5 1792/VP-HC 26/05/2020 V/v chuẩn bị Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2020
6 65/TB-VP 26/05/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
7 565/UBND-HC 25/05/2020 chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2020 để cấp cho UBND các xã, thị trấn thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện theo danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 729/QĐ-UBND-HC ngày 22/5/2020 của UBND Tỉnh
8 565/UBND-HC 25/05/2020 V/v chủ trương sử dụng kinh phí
9 chấp thuận nội dung quảng cáo trên bảng 25/05/2020 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
10 1789/VP-HC 25/05/2020 kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng về phương hướng đầu tư hồ bơi để phục vụ phổ cập dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn Tỉnh
11 1787/VP-HC 25/05/2020 tổ chức khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em và bệnh cao huyết áp cho người lớn
12 1785/VP-HC 25/05/2020 V/v Báo cáo số 110/BC-UBND của UBND Tỉnh về việc tổng kết Kế hoạch số 25/KH-UBND
13 1784/VP-HC 25/05/2020 V/v Tờ trình số 411/TTr-UBND của UBND xã Thường Lạc về tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện mô hình quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại gia đình
14 1783/VP-HC 25/05/2020 V/v phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
15 560/UBND-HC 22/05/2020 Về việc thông báo triển khai phần mềm hỗ trợ chi trả trợ cấp cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42
16 562/UBND-HC 22/05/2020 V/v tăng cường thi hành quyết định phạt vi phạm hành chính
17 559/UBND-HC 22/05/2020 V/v thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
18 557/UBND-HC 22/05/2020 V/v báo cáo đối tượng dôi dư theo Nghị quyết số 260/2019/NQHĐND của HĐND Tỉnh
19 556/UBND-HC 22/05/2020 V/v đề nghị công nhận xã Thường Lạc thành xã biên giới
20 555/UBND-HC 22/05/2020 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị