Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 727/UBND-HC 30/06/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2020 theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
2 732/UBND-HC 30/06/2020 V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tuyến dân cư đường ra bến phà Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
3 734/UBND-HC 30/06/2020 V/v góp ý dự thảo tiêu chí đánh giá làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh
4 730/UBND-hc 30/06/2020 V/v mặt bằng thi công 03 Trạm bơm điện
5 726/UBND-HC 29/06/2020 V/v đăng ký bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước thực hiện dự án năm 2020
6 731/UBND-HC 30/06/2020 Về việc chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và phát sinh khối lượng công trình Kiên cố hóa đường nước Long Thạnh A
7 158/BC-UBND 30/06/2020 Về việc các dự án mời gọi đầu tư nằm trong khu vực dự án do Tập đoàn Novaland đề xuất
8 2513/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét, nâng cấp đê bao tuyến kênh Trà Đư - Cây Da
9 2514/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Kiên cố đường nước (đường nước nổi cũ)
10 2516/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Bãi chùi khu I, II, III
11 2515/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Hạ thế trạm bơm Long Thạnh A
12 725/UBND-HC 29/06/2020 Chủ trương duy tu, bảo dưỡng chống xuống cấp công trình
13 718/UBND-HC 29/06/2020 Góp ý dự thảo Quyết định phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Tỉnh
14 94/TB-UBND 29/06/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)
15 2494/QĐ-UBND 29/06/2020 Kiểm tra an toàn thực phẩm trong mua he, mua bao, lut và hoạt động kinh doanh thực phẩm chưc năng năm 2020
16 155/BC-BCĐXDNTM&TCC 29/06/2020 Kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
17 2489/QĐ-UBND 29/06/2020 Phê duyệt giá gói thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống cống CDC xã Long Khánh B
18 143/KH-UBND 29/06/2020 Tổ chức chuyên mục đối thoại cùng Nhân dân trên sóng phát thanh lần thứ 33 năm 2020 với chủ đề phát sóng “Phòng, chống đuối nước cho trẻ em”
19 724/UBND-HC 29/06/2020 V/v giá trị phát sinh khối lượng công trình Khắc phục lún sụt khu đê bao 2600ha
20 723/UBND-HC 29/06/2020 V/v xin hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng khẩn cấp kết cấu hạ tầng giao thông TDC đường tắt Phú Thuận A - B