Xuất bản thông tin

null Tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP ngành Công Thương

Tin tức Tin hoạt động

Tập huấn tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP ngành Công Thương

Ngày 14/7/2022, Sở Công Thương phối hợp với Phòng kinh tế thành phố Hồng Ngự tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồng Ngự (thực hiện Kế hoạch số 808/KH-SCT ngày 20/4/2022 của Sở Công Thương về việc ttriển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2022) nhằm giúp cho các hộ, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành công thương, tiếp cận và thông hiểu các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm. Góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thông qua buổi tập huấn, các báo cáo viên Sở Công Thương đã tuyên truyền phổ biến với một số nội dung chính như sau:

- Trình bày một số quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương.

- Triển khai kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu.

- Triển khai một số quy định của  pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và tình hình vi phạm hành chính.

 

 

Qua đó, báo cáo viên và các đại biểu đã trao đổi về các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm do ngành công thương quản lý về những khó khăn trong quá trình thực hiện, giúp cho các các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao hiểu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh./.

Tuyết Minh - P.QLCN