Xuất bản thông tin

null Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra liên ngành về kiểm tra việc thực hiện 04 tại chỗ đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh

Thông tin dự án, đầu tư Tin tức

Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra liên ngành về kiểm tra việc thực hiện 04 tại chỗ đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh

Thực hiện quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Kế hoạch 265/KH-UBND ngày 5/9/2021.

Description: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG THÁP

Ảnh Internet

Sở Công Thương, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch COVID19 tại các doanh nghiệp đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác kiểm tra doanh nghiệp 4 tại chỗ trên địa bàn từ nay đến 15/9/2021 và sau 15/9/2021 trên địa bàn Tỉnh. Cụ thể một số nội dung của kế hoạch:

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế; Sở Y tế; Công an Tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên đoàn Lao động Tỉnh được thành lập và có tên theo Quyết định số 166/QĐ-UBND-TL ngày 05/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng kiểm tra là các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động và thực hiện phương án 04 tại chỗ theo quy định

Nội dung: Kiểm tra thực tế tình hình hoạt động “04 tại chỗ” của các doanh nghiệp sản xuất và công tác đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 về: Thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 theo quy định (Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19; Phương án sản xuất “4 tại chỗ”; Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19; Bản đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid19; Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19); số lương lao động và công tác quản lý lao động; hoạt động y tế (xét nghiệm covid, vệ sinh, cách ly y tế, …); bố trí nơi sản xuất, nơi ăn, nơi ở và chỗ ngủ nghỉ cho người lao động; công tác bảo vệ môi trường…. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn hoặc tạm dừng hoạt động các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khi không đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian kiểm tra: Trong suốt thời gian kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ (hàng tuần có kế hoạch cụ thể)

Phạm vi kiểm tra: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức kiểm tra: Kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất tại các Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất. Được yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện phương án 04 tại chỗ.

Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại đây./.

Bé Mỷ - P.KHTCTH