Thông tin liên hệ

SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 01, Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 851065– Fax: 02773 851065

Email: stp@dongthap.gov.vn

Danh mục chính Menu