Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến làm việc với Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến làm việc với Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Chiều ngày 23 tháng 02 năm 2022, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Quang Biểu - Phó Giám đốc Sở; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Văn hóa, Thanh tra Sở và toàn thể viên chức, người lao động của Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc tham dự.

Bà Phan Thị Vũ Quyên - Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc trình bày những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2022.

Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Vũ Quyên, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc đã trình bày khái quát thực trạng của đơn vị, những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn đọng cũng như những mục tiêu cơ bản mà Khu Di tích phấn đấu thực hiện trong năm 2022. Theo đó, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2022, Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc cam kết thực hiện 03 mục tiêu chung của đơn vị gắn với nhiệm vụ chung của toàn Ngành bao gồm: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc; tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tạo nên điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách tham quan; phấn đấu trở thành Khu di tích quốc gia đặc biệt đến năm 2025.

Bên cạnh việc thực hiện những mục tiêu trên, Khu Di tích chú trọng thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau:  Khánh thành Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam (dự kiến 19/5/2022); trình lãnh đạo Sở phương án nâng cấp, chỉnh trang phần mộ ông Lê Chánh Đáng; phương án thiết kế tôn tạo, nâng cấp khuôn viên đường Phạm Hữu Lầu; Kế hoạch tôn tạo, phát huy cảnh quan, cây xanh; Kế hoạch phát huy giá trị khai thác dịch vụ Làng Hoà An xưa; tổ chức Lễ giỗ lần thứ 93 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; phối hợp thực hiện các Dự án Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí thực hiện hồ sơ khoa học hướng đến đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt đến năm 2025.

Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc đã đề xuất 04 nhóm giải pháp cụ thể về thể chế, thiết chế, chuyển đổi công nghệ số và nguồn nhân lực. Các bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý Khu Di tích và các phòng chuyên môn thuộc Sở cũng đã thảo luận, nêu những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và đề xuất, kiến nghị, góp ý bổ sung cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong năm 2022.

Ông Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Thương đánh giá cao Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc có chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch phân công thực hiện cụ thể, chi tiết, đầy đủ các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở, tập trung vào 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Ngoài ra, Giám đốc Sở cũng nhấn mạnh, ngoài việc thực hiện tốt 08 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Ban quản lý Khu Di tích cần chú trọng thực hiện tốt 02 nhiệm vụ sau: thứ nhất, về công tác đón tiếp, phục vụ các đoàn khách đến viếng, tham quan phải thực hiện một cách chu đáo, trang trọng, tối ưu nhất, cần thực hiện nghi thức, chương trình viếng cụ thể đối với từng đối tượng khách và đưa ra quy trình tham quan cụ thể; thứ hai, cần chú trọng công tác bảo vệ, phát huy cảnh quan, cây xanh, không gian tại Khu Di tích xanh - sạch - đẹp để tạo ra những giá trị mới. Để thực hiện tốt Chương trình công tác 2022, Giám đốc Sở yêu cầu đơn vị chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn nghiên cứu, tham mưu giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thay mặt Ban quản lý Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, bà Phan Thị Vũ Quyên đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo rất chi tiết, cụ thể và sâu sát của lãnh đạo Sở, đơn vị quyết tâm, tập trung thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Tin, ảnh: Ngọc Hoài