Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến làm việc Khu di tích Xẻo Quít

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến làm việc Khu di tích Xẻo Quít

Vừa qua, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Khu di tích Xẻo Quít về định hướng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2022.

Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Thương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Văn hóa, Phòng Quản lý Du lịch, Thanh tra Sở, và toàn thể viên chức, người lao động của Khu di tích Xẻo Quít.

Ông Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc Khu di tích Xẻo Quít trình bày ngắn gọn, có trọng tâm các giải pháp điều hành thực hiện Chương trình công tác, nhiệm vụ cam kết năm 2022; đồng thời xác định những nhiệm vụ chính của đơn vị trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Đại diện Văn phòng và các Phòng chuyên môn Sở thống nhất những giải pháp mà đơn vị trình bày. Qua đó, đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công, nhất là các hạng mục được đầu tư theo Dự án hạ tầng Khu du lịch Xẻo Quít giai đoạn 2; ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá hình ảnh của đơn vị.

 

Ông Chung Văn Thanh Hùng, Giám đốc Khu di tích Xẻo Quít báo cáo tại buổi làm việc

Ông Chung Văn Thanh Hùng, Giám đốc Khu di tích Xẻo Quít trình bày các giải pháp điều hành thực hiện Chương trình công tác, nhiệm vụ cam kết năm 2022. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2022 Khu di tích Xẻo Quít cam kết thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị gắn với nhiệm vụ chung của toàn Ngành, bao gồm: Tham mưu Phương án thiết kế công trình Nhà trưng bày kết hợp Trụ sở làm việc Khu di tích Xẻo Quít; thực hiện tốt công tác bảo vệ ANTT, PCCC, đảm bảo an toàn cho khách tham quan; phối hợp các đơn vị đơn vị lữ hành, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức 10 lượt tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương ngoài nhà trường (phục vụ học sinh tham quan trải nghiệm) tại Khu di tích Xẻo Quít; phối hợp trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức ít nhất 15 lượt tuyên truyền, giới thiệu Di tích đến học sinh; tổ chức 04 cuộc triển lãm ảnh chuyên đề phục vụ khách tham quan nhân dịp lễ, tết; sưu tầm ít nhất 05 hiện vật, kỷ vật lịch sử; quản lý, vận hành có hiệu quả Hệ thống thuyết minh tự động; bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ các công trình, hạng mục phục dựng, tái hiện lịch sử tại các căn nhà di tích. Các bộ phận chuyên môn của đơn vị trình bày thêm những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và đề xuất, kiến nghị, góp ý bổ sung cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Thương đánh giá cao Khu di tích Xẻo Quít đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở, tập trung vào 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thể chế, thiết chế, nguồn nhân lực và chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tất cả các nội dung đã cho thấy sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị. Để thực hiện tốt Chương trình công tác 2022, Giám đốc Sở yêu cầu đơn vị chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đánh giá tình hình chuyển giao hoạt động du lịch cho Trung tâm Phát triển Du lịch trong thời gian qua, đồng thời có những đề xuất với lãnh đạo Sở về hoạt động này.

Đối với Kế hoạch tổ chức Lễ họp mặt Nhân chứng lịch sử gắn với kỷ niệm 30 năm ngày Xẻo Quít được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký quyết định công nhận di tích cấp quốc gia, yêu cầu đơn vị sớm thông qua lãnh đạo Sở để trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xin chủ trương tổ chức, dự kiến diễn ra vào dịp 30/4/2022.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn của Sở nghiên cứu, tham mưu giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Thành Nguyên