Xuất bản thông tin

null Lấp Vò: Khó khăn trong việc thu hút đầu tư xã hội hoá lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao

Chi tiết bài viết Tin tức

Lấp Vò: Khó khăn trong việc thu hút đầu tư xã hội hoá lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao

Vừa qua, Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Uỷ ban nhân dân (UBND)  Lấp Vò về kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, môi trường và giám định tư pháp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện, các dự án kêu gọi đầu tư như: Hồ bơi tại Trung tâm Văn hoá – Học tập cộng đồng xã Định Yên; Khu vui chơi thiếu nhi, sân bóng đá tư nhân, thành lập Công ty Võ thuật Lấp Vò xã Bình Thạnh Trung gặp nhiều khó khăn do các dự án này không đủ điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Không chỉ ở lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, việc kêu gọi xã hội hóa ở các lĩnh vực khác cũng gặp khó khăn, vướng mắc do không đủ điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hoá theo quy định như : Lĩnh vực giáo dục và đào tạo vướng mắc do phải lập phương án đấu thầu theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, tuy nhiên nhà đầu tư có nguyện vọng chỉ định thầu; việc kêu gọi xã hội hoá lĩnh vực y tế không được do Thông tư 15/2007/TT-BYT bị bãi bỏ. Các dự án kêu gọi đầu tư chưa lập quy hoạch, chưa giải phóng mặt bằng, quỹ đất công còn hạn chế...

UBND huyện kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung chính sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, khu vui chơi giải trí ngoài các chính sách khuyến khích xã hội hoá được quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh; có quy định cụ thể định mức hỗ trợ các chính sách về thuế, lĩnh vực văn hoá thể thao, đất đai, quy mô, thời gian đầu tư xã hội hoá; các ngành tỉnh hướng dẫn xây dựng quy trình sử dụng dữ liệu tài sản công khi mục đích sử dụng không còn phù hợp; chỉ định thầu khi dự án có một đơn vị đăng ký đấu thầu; đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi vốn đầu tư khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

Võ Văn Đề