Xuất bản thông tin

null Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Đồng Tháp năm 2023 chủ đề “Nông thôn mới”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Đồng Tháp năm 2023 chủ đề “Nông thôn mới”

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Đồng Tháp năm 2023, với chủ đề “Nông thôn mới”. Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Tham dHội thi có 12 Đội văn nghệ đến từ 12 huyện, thành phố là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang học tập, làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, không phân biệt độ tuổi. Mỗi đội xây dựng chương trình không quá 35 phút với các tiết mục như đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca, tổ khúc, liên khúc, hát múa, tiểu phẩm, chập cải lương.

Nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Tháp; ca ngợi những thành tựu trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; mô hình mới cách làm hay của tỉnh, địa phương; gương điển hình, tiên tiến, người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, quảng bá hình ảnh địa phương.

Hội thi nhằm tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đồng thời, đổi mới và nâng cao phương pháp, hiệu quả tuyên truyền cho các đội văn nghệ trong Tỉnh, gắn với việc đưa phong trào văn nghệ quần chúng về cơ sở; tạo điều kiện, cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các đội văn nghệ của các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền cổ động. Phát huy hơn nữa tính xung kích, sáng tạo của các đội văn nghệ với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Hội thi diễn ra từ ngày 15/11 đến 17/11/ 2023, Lễ tổng kết và trao giải diễn vào lúc 09 giờ ngày 17/11/2023 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh.

Một số hình ảnh tại Hội thi:

 

Thanh Nhàn