Xuất bản thông tin

null Khai mạc “Liên hoan Đờn ca tài tử, hát dân ca và hò Đồng Tháp” năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai mạc “Liên hoan Đờn ca tài tử, hát dân ca và hò Đồng Tháp” năm 2023

Liên hoan “Đờn ca tài tử, Hát dân ca và Hò Đồng Tháp” năm 2023 là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, được tổ chức thường niên nhân Lễ giỗ của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Ngày 5/12/2023, Ban Tổ chức Liên hoan tổ chức lkhai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử, hát dân ca và Hò Đồng Tháp năm 2023.

Liên hoan được diễn ra từ ngày 05/12 đến ngày 08/12/2023, với chủ đề ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương, đất nước, Mẹ Việt Nam anh hùng; cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; ca ngợi lịch sử, truyền thống đấu tranh hào hùng, bất khuất của Tỉnh và của dân tộc Việt Nam; những thành tựu đổi mới của đất nước và của tỉnh Đồng Tháp trên con đường hội nhập và phát triển; nêu gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, quảng bá hình ảnh địa phương; các Đội tham gia xây dựng kịch bản chương trình biểu diễn với thời lượng không quá 30 phút để tham gia các thể loại về ca tài tử, hòa đờn, hát dân ca và Hò Đồng Tháp.

Thông qua Liên hoan nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp, nhất là đối với thế hệ trẻ; đáp ứng nhu cầu sáng tạo nghệ thuật, thưởng thức văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tôn vinh và quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc nói chung và người dân Nam bộ nói riêng trong đó có tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, góp phần quảng bá du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương, từng bước xây dựng loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử, hát dân ca và Hò Đồng Tháp trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Tỉnh nhà.

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan sẽ được diễn ra vào 18 giờ ngày 08/12/2023 tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Thanh Nhàn