Xuất bản thông tin

null Tam Nông sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Tam Nông sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Vừa qua, Phòng văn hóa và thông tin huyện Tam Nông tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ngành văn hóa thông tin 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ của ngành 6 tháng cuối năm 2020.

Bà Phạm Thị Thu Hồng – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Nông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động văn hóa thông tin từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhu cầu ngày càng cao của người dân. Đặc biệt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện tốt, nhờ đó người dân thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh và huyện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu qủa thiết thực. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa được quan tâm... Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin tiếp tục duy trì và phát triển tốt, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tăng cường, thiết chế văn hóa và trang thiết bị được quan tâm đầu tư. Công tác thông tin, phát thanh, truyền thanh đổi mới về hình thức, có chất lượng tốt tuyên truyền phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, toàn huyện hiện có 12/12 trạm truyền thanh cơ sở được đầu tư hệ thống FM không dây đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền tại địa phương...

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2020, ngành văn hóa thông tin huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến người dân trong đó tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, công tác xây dựng nông thôn mới gắn với thực đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp, tuyên truyền công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng, thực hiện đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tam Nông. đồng thời thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa đặc biệt là những loại hình như: trò chơi điện tử, dịch vụ cho thuê dàn âm thanh, trước mắt tổ chức tốt buổi họp mặt gia đình tiêu biểu và hội thi gia đình tiêu biểu năm 2020…

                                                         Thu Hồng (Phòng VH-TT Tam Nông)