Xuất bản thông tin

null Điểm mới về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Điểm mới về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2020.

Lễ hội Gò Tháp (ảnh minh họa).

Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gồm có 14 điều, với những điểm mới so với quy định cũ như sau:

Tại Khoản 8, Điều 2: Tôn trọng sự yên tĩnh của cộng đồng; sử dụng âm thanh trong việc cưới, việc tang phải đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép quy định tại Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (trước đây Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND quy định không gây tiếng ồn, không sử dụng âm thanh trong đám cưới, đám tang sau 22 giờ đêm và trước 06 giờ sáng).  

  Bãi bỏ nội dung khoản 1, Điều 4. (Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND trước đây): Tổ chức lễ cưới sau khi đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận kết hôn. Thêm khoản 6, Điều 5 (Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND): Khuyến khích tổ chức lễ cưới sau khi đã được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận kết hôn.   

Bổ sung thêm khoản 5, Điều 4. Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh, vui tươi; âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo quy định; không mở nhạc trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.   

Khoản 6, Điều 8: sử dụng nhạc tang phù hợp với truyền thống dân tộc, văn hóa địa phương; không cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm; âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép theo quy định.  Đây là điểm mới so với Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND (khoản 6, Điều 8: sử dụng nhạc tang phù hợp với truyền thống dân tộc, văn hóa địa phương).   

   Khoản 5, Điều 12: không nói tục, xúc phạm tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng ảnh hưởng đến tính trang nghiêm của lễ hội.

Khoản 12, Điều 12: thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định của Ban Tổ chức lễ hội, trước đây quy định không đốt đồ mã trong khu vực lễ hội.

 Khoản 3, Điều 14: các cơ quan báo, đài; cơ quan truyền thông trong tỉnh tích cực tuyên truyền nội dung của Quy định này; phát hiện, cổ vũ, động viên những mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện Quy định; đồng thời phê phán các biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục”.  

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Tài Linh