Xuất bản thông tin

null Thư viện tỉnh Đồng Tháp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021”

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Thư viện tỉnh Đồng Tháp được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021”

Thư viện tỉnh Đồng Tháp là một trong 3 đơn vị (Thư viện tỉnh Bắc Ninh, Bình Định) đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc chuyên ngành thư viện được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021” (Quyết định số: 3271/QĐ-BVHTTDL ngày 15/12/2021).

Đó là kết quả đáng phấn khởi của tập thể Thư viện Tỉnh trong hoạt động chuyên môn, đã triển khai thực hiện tốt các Đề án, Chương trình, Kế hoạch lĩnh vực thư viện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong năm 2021, Thư viện Tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Thư viện phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt động đọc sách tại thiết chế văn hoá cấp xã”, với việc phối hợp trao tặng trên 20 Tủ sách khuyến học, nâng tổng số Tủ sách hiện có trên địa bàn Tỉnh là 142; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở nhằm triển khai Luật Thư viện, các Thông tư, Nghị định, văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực thư viện, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thư viện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lĩnh vực thư viện, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động phục vụ hiệu quả theo các Chương trình, Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bằng sự nỗ lực, chịu khó, đổi mới, sáng tạo, hoạt động Thư viện được bạn đọc gần xa đón nhận thông qua phương thức phục vụ kết hợp truyền thống và hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin như: Tài liệu điện tử trên phần mềm tài liệu số Dspace kịp thời phục vụ nhân dân, nhất là tại các khu cách ly; tổ chức 04 cuộc thi nhằm tuyên truyền phong trào đọc sách trong cộng đồng; thực hiện 13 sản phẩm thông tin chuyên đề, thư mục được chia sẻ đến thư viện cơ sở và phục vụ rộng rãi bạn đọc bằng hình thức trực tuyến, phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Tỉnh.

Ngoài ra, Thư viện Tỉnh tích cực tham gia các cuộc Hội thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và đạt được kết quả cao, tiêu biểu là giải nhì Liên hoan Cán bộ Thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021); đạt 07 giải tại Chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021. Thư viện Tỉnh được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong Hội thi trực tuyến, tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt được, tập thể Thư viện tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phấn đấu, triển khai tổ chức nhiều chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần chung vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch nói chung, sự nghiệp thư viện nói riêng./.

“Cờ Thi đua của Bộ VHTT&DL” năm 2021 của Thư viện tỉnh Đồng Tháp

Tin: Thanh Duyên; Ảnh: Thành Tài