Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp

Ngày 09 tháng 02 năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Bảo tàng Tỉnh để triển khai Chương trình công tác năm 2022 ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Quang Biểu - Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Văn hóa, Thanh tra Sở toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Bảo tàng Tỉnh tham dự.

Ông Nguyễn Minh Phước -  Giám đốc Bảo tàng Tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Minh Phước, Giám đốc Bảo tàng Tỉnh trình bày về giải pháp điều hành thực hiện Chương trình công tác và nhiệm vụ cam kết của Bảo tàng Tỉnh năm 2022 cũng như những đề xuất kiến nghị của đơn vị. Theo đó, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2022 Bảo tàng Tỉnh cam kết thực hiện số hóa hiện vật Bảo tàng; lập phương án bố trí tư liệu tại kho bảo quản mới và trưng bày hiện vật tại kho mở; thực hiện hồ sơ khoa học văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Gò Tháp, Nghề Dệt Choàng huyện Hồng Ngự và Nghề làm Nem huyện Lai Vung; phối hợp thực hiện phương án bảo tồn và phát huy giá trị Bảo tàng Tỉnh thành điểm du lịch; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về phương án quy hoạch mở rộng không gian Bảo tàng Tỉnh; lập 2 hồ sơ khoa học xếp hạng di tích Quốc gia: địa điểm Tập kết 1954 và Đình Vĩnh Phước – thành phố Sa Đéc; lập 04 hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh: địa điểm thành lập An ninh khu VIII - huyện Cao Lãnh; Đình Phong Hòa - huyện Lai Vung; Đình Tân Thạnh - huyện Thanh Bình và Đình Trà Bông - huyện Cao Lãnh.

Các bộ phận chuyên môn của Bảo tàng Tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Sở cũng đã thảo luận, nêu những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và đề xuất, kiến nghị, góp ý bổ sung cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Thương đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bảo tàng Tỉnh, nội dung đầy đủ, có kế hoạch phân công thực hiện cụ thể, chi tiết, đây là sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành và sẽ là điều kiện cho việc phát huy dân chủ trong mọi hoạt động. Để thực hiện tốt Chương trình công tác 2022, Giám đốc Sở yêu cầu đơn vị chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động của Bảo tàng; rà soát, bố trí viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt nhằm phát huy tối đa sở trường, năng lực của từng viên chức; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nhằm từng bước có đội ngũ cán bộ chất lượng; tập trung cho công tác quy hoạch mở rộng không gian để thực hiện Dự án đổi mới trưng bày Bảo tàng và xin chủ trương cải tạo Kho hiện vật cũ thành trụ sở làm việc của đơn vị.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn nghiên cứu, tham mưu giải quyết trong điều kiện tốt nhất để hỗ trợ Bảo tàng trong thời gian tới. Với tinh thần quyết tâm, tập trung thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm, Giám đốc Sở tin tưởng Bảo tàng Tỉnh sẽ có những chuyển biến mới mang tính đột phá để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Đoàn Việt Tuyền