Xuất bản thông tin

null Khảo sát các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Khảo sát các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Tân Hồng

Sáng ngày 17/02/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng Phan Công Luận cùng Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Khuyến học và Khoa học Lịch sử Huyện vừa có buổi khảo sát thực tế tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện Tân Hồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng Phan Công Luận (bìa trái) khảo sát tại Di tích Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung

Đoàn đã đến thăm và khảo sát tại Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung và các di tích: Miếu Tiền hiền Huỳnh Công Huy, Di tích Căn cứ kháng chiến Cả Trấp, Đình Ngã ba Thông Bình, Chùa Phước Thiện,…Tại mỗi nơi đến, Đoàn đã khảo sát thực tế hiện trạng, nắm bắt tình hình hoạt động của các điểm di tích lịch sử, văn hóa, qua đó làm cơ sở đề xuất trùng tu, tu bổ, đề ra định hướng phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn huyện Tân Hồng trong thời gian tới.

Lâm Tân Thường