Xuất bản thông tin

null Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười hướng dẫn cài đặt ứng dụng Y tế Đồng Tháp

Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười hướng dẫn cài đặt ứng dụng Y tế Đồng Tháp

Ngày 26/10/2022 Trung tâm Y tế Tháp Mười tổ chức tập huấn hướng dẫn cài đặt ứng dụng Y tế Đồng Tháp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều huyện Tháp Mười khoảng 80 cán bộ tham dự

Thực hiện theo Công văn số 2200/VP.UBND-VX ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện tiêu chí về Y tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2373/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Buổi tập huấn nhằm tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm rõ hơn việc đăng ký và cài đặt lịch hẹn khám theo giờ từ xa;  tra cứu thông tin y tế, tiếp nhận và theo dõi hồ sơ sức khỏe trên điện thoại thông minh đáp ứng yêu cầu theo tiêu chí nông thôn mới.

Hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức lập, tiếp nhận Phiếu đăng ký xác nhận yêu cầu liên kết tài khoản trên hệ thống theo quy định tại Quyết định 237/QĐ-SYT ngày 19/01/2021 của Sở Y tế Đồng Tháp.

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trên địa bàn xã cài đặt app "Y tế Đồng Tháp", đặt lịch hẹn khám online; tra cứu thông tin y tế; liên kết tài khoản ứng dụng để theo dõi hồ sơ sức khỏe trên điện thoại thông minh.

Sau buổi tập huấn sẽ ra quân phát động cho người dân trên địa bàn xã Mỹ An và xã Đốc Binh Kiều việc đăng ký và cài đặt lịch hẹn khám theo giờ từ xa; tra cứu thông tin y tế, tiếp nhận và theo dõi hồ sơ sức khỏe trên điện thoại thông minh đáp ứng yêu cầu theo tiêu chí nông thôn mới, thời gian tới sẽ tiếp tục nhân rộng trên địa bàn huyện.

Nguyễn Minh Thiện – Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười