Xuất bản thông tin

null Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền chuyên đề Dân số và Phát triển

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền chuyên đề Dân số và Phát triển

08/11/2022 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức Hội Nghị tuyên truyền chuyên đề Dân số và Phát triển năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

BS.CKI. Võ Văn Rô - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Châu Thành báo cáo chuyên đề Dân số và Phát triển

Hội nghị có sự tham dự của ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm Huyện, xã, thị trấn tham dự.

Đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền Dân số và Phát triển

Qua Hội nghị tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu của chiến lược Dân số đến năm 2030: duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiểu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của mọi người dân để góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Phan Ngọc Tấn - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe

Tin liên quan