Xuất bản thông tin

null Thực hiện mô hình “đăng ký thủ tục kết hôn hai không (không viết + không hẹn) vào ngày thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần ” trên địa bàn Phường 3

Chi tiết CCHC SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện mô hình “đăng ký thủ tục kết hôn hai không (không viết + không hẹn) vào ngày thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần ” trên địa bàn Phường 3

Xuất phát từ thực trạng nhiều người dân khi thực hiện thủ tục hành chính còn e ngại việc viết các mẫu đơn, mẫu tờ khai, việc phải viết đi viết lại nhiều lần cũng như người dân phải đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính... Điều này làm cho người dân cảm thấy phiền hà, phức tạp khi thực hiện thủ tục hành chính, công chức phải hướng dẫn nhiều lần và tốn thời gian của người dân.

 Nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân đã chủ động thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian quy định đối với thủ tục. Hiểu được vấn đề này và để giải quyết được yêu cầu bức thiết của người dân, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của công chức phường trong công tác hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng sự hài lòng của người dân, Ủy ban nhân dân Phường 3 quyết định thành lập mô hình “đăng ký thủ tục kết hôn hai không (không viết + không hẹn) vào ngày thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần” trên địa bàn Phường     

                  

Thực hiện đăng ký thủ tục kết hôn hai không (không viết + không hẹn) vào ngày thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần

Thực hiện đăng ký thủ tục kết hôn hai không là khi cá nhân yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Phường vào ngày thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần sẽ được công chức, người hoạt động không chuyên trách hỗ trợ ghi thay mẫu đơn theo yêu cầu của thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, sau đó công dân xác nhận tính chính xác và ký tên hoặc điểm chỉ vào hồ sơ. Sau khi đầy đủ hồ sơ, công chức tiếp nhận và chuyển công chức chuyên môn giải quyết ngay. Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình ký và trả kết quả ngay sau đó cho công dân (trong giờ hành chính, không hẹn trả kết quả). Không thu phí viết thay.

Mô hình “đăng ký thủ tục kết hôn hai không (không viết + không hẹn) vào ngày thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần” đã mang lại những kết quả khả thi, đáp ứng nhu cầu của người dân và nâng cao chất lượng công tác CCHC của Phường, minh chứng cho việc nỗ lực, phấn đấu quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền Phường 3 trong thực hiện CCHC và trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ủy ban nhân dân Phường 3 tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay về CCHC. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, nhiệt tình phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền thân thiện, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức./.

UBND Phường 3

Có thể bạn quan tâm