Chính quyền - Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp
trang mobile trang fb cong thong tin trang fb cong thong tin
STT Nội dung lấy ý kiến Ngày đăng Hạn lấy ý kiến
1 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động điện lực, hành lang an toàn lưới điện và an toàn sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 11/06/2019 26/06/2019
2 Quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp 06/06/2019 10/06/2019
3 Bổ sung Nghị quyết số 203/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua chuyển mục đích đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 06/06/2019 10/06/2019
4 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp 28/05/2019 05/06/2019
5 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp 23/05/2019 29/05/2019
6 Về việc thông qua phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 22/05/2019
7 Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 22/05/2019
8 Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh 20/05/2019
9 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 20/05/2019
10 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 20/05/2019
11 Quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 20/05/2019
12 Về việc đổi tên, đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Hồng Ngự và huyện Thanh Bình 17/05/2019
13 Tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh 16/05/2019
14 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh 02/05/2019
15 Quy điịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp 10/04/2019
16 Về việc ban hành chế độ nhuận bút, thù lao đối với thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp 09/04/2019
17 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 14/03/2019
18 Dự thảo NQ ban hành Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm 14/03/2019
19 Dự thảo NQ về phương án tăng vốn Điều lệ của Quỹ Phát triển đất tỉnh 14/03/2019
20 Dự thảo NQ quy định định mức và nội dung chi phí hoạt động BQL xã thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020 14/03/2019
21 Về phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Tháp 13/03/2019
22 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh 12/03/2019
23 Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh 12/03/2019
24 Về việc xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Ban cán sự đảng Toà án nhân dân Tỉnh 26/02/2019
25 V/v lấy ý kiến góp ý về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 30/01/2019
26 V/v lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 29/01/2019
27 Quy định về giá nhà và vật kiến trúc xây dựng trên địa bàn tỉnh 28/01/2019
28 V/v lấy ý kiến dự thảo Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 28/01/2019
29 Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05/01/2019
30 Thông qua điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 02/01/2019

Ý kiến của bạn
Nội dung (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ (*)
Địa chỉ Email(*)
Mã bảo vệ
(Các mục có dấu * bắt buộc phải nhập)
Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND Tỉnh
Trụ sở: số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3851431 - 0277.3853744, Fax: 0277.3851615, Email: banbientap@dongthap.gov.vn
Số lượt truy cập: