Xuất bản thông tin

null 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp

Ngày 05/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp khai trương vào ngày 18/4. Ảnh tư liệu

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Hoạt động này cũng nhằm thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn tỉnh và sự tham gia của toàn thể người dân, doanh nghiệp để bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tuyên truyền, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và các Đài Truyền thanh địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số của tỉnh.

Nguồn: 446/QĐ-UBND-HC

Văn Khương

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật