Xuất bản thông tin

null Cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Trang chủ Chỉ đạo - Điều hành

Cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, đồng thời, cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Đồng Tháp năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện, phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2022 tỉnh Đồng Tháp đạt từ 44,13 điểm trở lên (tăng 1,70 điểm so với năm 2021), nằm trong nhóm 1 - nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất, so với cả nước.

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu: (1) Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt từ 4,83 điểm trở lên, tăng 0,26 điểm trở lên so với năm 2021; (2) Công khai minh bạch đạt 5,45 điểm, tăng 0,60 điểm so với năm 2021; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân đạt từ 4,47 điểm trở lên, tăng 0,15 điểm trở lên so với năm 2021; (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt từ 6,93 điểm trở lên, tăng 0,16 điểm trở lên so với năm 2021; (5) Thủ tục hành chính công đạt từ 7,25 điểm trở lên, tăng 0,14 điểm trở lên so với năm 2021; (6) Cung ứng dịch vụ công đạt từ 7,63 điểm trở lên, tăng 0,08 điểm trở lên so với năm 2021; (7) Quản trị môi trường giữ số điểm 4,73 như năm 2021; (8) Quản trị điện tử đạt từ 2,84 điểm trở lên, tăng 0,31 điểm trở lên so với năm 2021.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về cải thiện Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình và kết quả thực hiện tại các ngành, các cấp.

Kết quả đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam công bố, tỉnh Đồng Tháp đạt 42,43 điểm (giảm 4,53 điểm so với năm 2020), xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (giảm 25 bậc so với năm 2020); xếp hạng hai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (sau tỉnh Bạc Liêu).

Nguồn: 234/KH-UBND

Văn Khương

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật