Xuất bản thông tin

null Sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại

Sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại

Ngày 03/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung về y tế trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác.

Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc diễn biến dịch Covid-19; chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, trước mắt tập trung chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt việc tiêm vắc xin, nhất là các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp; chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm tiến độ, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) về tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế đảm bảo theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí mua vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc và các nhiệm vụ thường xuyên khác thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên của Ngành Y tế theo các chế độ chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước.

Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; các nhiệm vụ, dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thuộc lĩnh vực y tế đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai các dự án đầu tư hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nguồn nhân lực để vận hành, khai thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí; phối hợp trong bố trí đất, triển khai công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở y tế mới (nếu có) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chú trọng thực hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các trường hợp vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần “truyền thông chủ động, đi trước” để xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt là thông tin về tình hình và biện pháp phòng, chống dịch, tiến độ tiêm vắc xin; kịp thời phản bác các thông tin xấu độc; khẳng định sự nỗ lực, thành quả rất cơ bản của toàn ngành Y tế, củng cố hình ảnh “thầy thuốc như mẹ hiền”.

Nguồn: 536/UBND-THVX

Văn Khương

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật