Xuất bản thông tin

null Thực hiện quy định về lãi suất cho vay

Trang chủ Tin tức sở ngành

Thực hiện quy định về lãi suất cho vay

Ngày 15/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp có văn bản gửi đến Giám đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn về việc thực hiện quy định về lãi suất cho vay.

Theo đó, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp yêu cầu Giám đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất cho vay theo quy định tại Quyết định số 314/QĐ-NHNN. Cụ thể mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN là 5,0%/năm; riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay đối với các nhu cầu vốn này là 6,0%/năm.

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định 314/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

Giám đốc các tổ chức tín dụng tiếp tục theo dõi thường xuyên, nắm bắt các nội dung truyền thông về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh hiện nay vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để có cơ sở thông tin, giải đáp phù hợp cho khách hàng, nhất là các nội dung thắc mắc liên quan đến mức lãi suất cho vay, tạo sự chia sẻ, đồng thuận đến người dân, doanh nghiệp. Tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng, tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay.

Nguồn: 257/ĐTH-TH

Thành Nhơn

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật