Xuất bản thông tin

null Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần 12 thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần 12 thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Sáng 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 với sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận
các nội dung trình tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, trong đó, buổi sáng, các đại biểu tham dự được chia thành 03 Tổ thảo luận các nội dung do Ban Thường vụ trình tại Hội nghị gồm: (01) Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý 1, nhiệm vụ và giải pháp Quý 2/2023; (02) dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (03) dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; (04) dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung do Ban Thường vụ trình tại Hội nghị. Theo dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý 1, nhiệm vụ và giải pháp Quý 2/2023, tình hình kinh tế - xã hội trong Quý 1/2023 tiếp tục phát triển ổn định, đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực, tốc độ GRDP ước đạt 5,64%.

Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn, hạn chế như: Một số chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp thực hiện còn thấp; hoạt động xuất khẩu hàng hóa sụt giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2022; kết quả giải ngân đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ các năm, nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với kế hoạch; tình hình cung ứng cát san lấp chưa đảm bảo nhu cầu xây dựng các công trình, ảnh hưởng đến tiên độ giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án v.v..

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu đánh giá về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn.

Đối với 13 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong Quý 2/2023, Bí thư Tỉnh ủy đặt vấn đề với các đại biểu cần nghiên cứu về tính phù hợp, dự báo tình hình, từ đó đề xuất điều chỉnh, bổ sung; trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn vướng mắc gì về cơ chế nội tại trong tỉnh v.v..

Các đại biểu thảo luận tại Tổ

Buổi chiều, sau phần thảo luận tại hội trường, Bí thư Tỉnh ủy sẽ phát biểu kết luận Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp tiếp tục thông tin về Hội nghị này.

Văn Khương

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật