Xuất bản thông tin

null Phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Trang chủ Tin tức chuyển đổi số

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Ngày 31/3, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, gắn với nhiệm vụ thực hiện các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tỉnh Đồng Tháp đã ban hành; tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo ra các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật) để tạo ra sản phẩm thương hiệu Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỉnh có ít nhất 02 doanh nghiệp công nghệ số thành lập mới; ít nhất 05 doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số trong tất cả ngành, nghề, lĩnh vực.

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh có ít nhất 05 doanh nghiệp công nghệ số; ít nhất 10 doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số trong tất cả ngành, nghề, lĩnh vực. Trong đó, có ít nhất 02 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm được đưa vào ứng dụng thực tế trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác trên cả nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đặt ra 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp gồm: Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương; phát triển hạ tầng số; phát triển sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam; phát triển nhân lực công nghệ số; phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố triển khai quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và các văn bản liên quan; qua đó, đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước; tăng cường sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động của cơ quan.

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối thực hiện tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp số hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: 120/KH-UBND

Văn Khương

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật