Xuất bản thông tin

null Ngành Công Thương Đồng Tháp: Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Ngành Công Thương Đồng Tháp: Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

Sau hơn 10 năm (2010-2020) Đồng Tháp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn Đồng Tháp đã có sự thay đổi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân Đồng Tháp được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng gấp 3 lần so với năm 2010.

Tiêu chí 4 về điện nông thôn đạt 100%

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đã có 80/117 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ có thêm 20 xã về đích NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 100 xã. Các tiêu chí của NTM là điện, đường, trường, trạm phát triển đồng bộ, nhất là hệ thống lưới điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng điện năng cho vùng nông thôn phát triển.

Đồng Tháp hiện có 117/117 xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông, đáp ứng nhu cầu điện
sản xuất và tiêu dùng, nâng cao đời sống của người dân

Hưởng ứng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của tỉnh Đồng Tháp, những năm qua, ngành Công Thương đã xây dựng kế hoạch, tích cực đẩy mạnh thực hiện 2 tiêu chí trên lĩnh vực ngành phụ trách như: xây dựng hệ thống điện (Tiêu chí số 4) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành và xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại chợ (Tiêu chí số 7) ngày càng hoàn thiện đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng. Hai tiêu chí này gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại - dịch vụ ở địa bàn nông thôn.

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp - cho biết, phong trào xây dựng NTM thuộc lĩnh vực ngành phụ trách trong năm qua đạt được một số kết quả khả quan. Trong đó, hệ thống lưới điện được đầu tư tương đối đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, nâng thêm tỷ lệ hộ dân sử dụng điện từ nguồn lưới điện quốc gia thường xuyên và an toàn. Qua đó, đáp ứng được sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và an sinh xã hội ngày càng nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện.… Đến nay, có 117/117 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Thời gian tới, ngành Công Thương Đồng Tháp tiếp tục hướng dẫn các xã xây dựng NTM tiến hành rà soát và đánh giá Tiêu chí số 4 theo phương pháp đánh giá quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT năm 2016 của Bộ Công Thương và tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Tháp triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh năm 2020, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các xã NTM phát triển lưới điện theo kế hoạch năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của Đồng Tháp.

100% xã đạt tiêu chí số 7 vào cuối năm 2020

Về xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại chợ (Tiêu chí số 7), Sở Công Thương Đồng Tháp cho biết đã và đang thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT năm 2016. Lũy kế đến cuối năm 2019 số xã đạt Tiêu chí số 7 là 112/117 xã, dự kiến đến cuối năm 2020 có thêm 5 xã đạt Tiêu chí số 7, nâng tổng số lên 117/117 xã đạt tiêu chí 7 về hạ tầng thương mại chợ.

Lý giải về nguyên nhân có một số xã chưa có chợ đạt tiêu chí NTM, Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp cho biết, công tác kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn các chợ nông thôn nằm ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, số lượng tiểu thương tham gia hoạt động kinh doanh lại ít, nếu đầu tư chợ đạt chuẩn thì kém hiệu quả dẫn đến lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Để hoàn thành tiêu chí xây dựng mạng lưới chợ nông thôn đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020, ngành Công Thương, sẽ tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, nguồn vốn địa phương, vốn đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại nông thôn. Đồng thời, tiếp tục công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư và thực hiện công tác xã hội hoá trong xây dựng hạ tầng thương mại nông thôn.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá, đến thời điểm này chương trình xây dựng NTM của Đồng Tháp cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân, từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, điện, hạ tầng cơ sở thương mại chợ… đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành xây dựng NTM trên cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững, gắn kết chặt chẽ Chương trình xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

Minh Khuê – Báo Công Thương

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật

// ]]>