Xuất bản thông tin

null Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Trang chủ Thông tin liên hệ

Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại trực: 0277.3851431, Số Fax: 0277.3851615

Lãnh đạo Văn phòng

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Nguyễn Văn Phú

Chánh Văn phòng

3853340

0918 717 122

phuhoalanngoctu@gmail.com

nvphu@dongthap.gov.vn

Nguyễn Công Minh

Phó Chánh Văn phòng

3853340

0931 817 979

congminhdongthap@gmail.com

congminh@dongthap.gov.vn

Lê Lam Minh Nhật

Phó Chánh Văn phòng

3852037

0913 622 370

nhatlelam78@gmail.com

llmnhat.ubnd@dongthap.gov.vn

Các Phòng, Ban chuyên môn:

Phòng Tổng hợp – Văn xã

Điện thoại: 0277.3852443 – 3855598

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Nguyễn Hồng Phong

Trưởng phòng

0916 441 088

phong.hcl@gmail.com

nhphong@dongthap.gov.vn

Võ Việt Thắng

Phó phòng

0906 085 852

vovietthangdt@gmail.com

Lê Quang Minh

Phó phòng

0989 568 768

lequangminh1981@gmail.com

lqminh@dongthap.gov.vn

Nguyễn Văn Dương

Phó phòng

0918 993 490

nvduongkgvx@gmail.com

nvduong@dongthap.gov.vn

Nguyễn Trần Nguyễn

Chuyên viên

0989 642 705

duocsinguyen@gmail.com

ntnguyen.ubnd@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên

0907 591 414

thanhtuyencttdtdt@gmail.com

ntttuyen@dongthap.gov.vn

Nguyễn Minh Thư

Chuyên viên

0365 136 065

nguyenminhthu9591@gmail.com

Nguyễn Hoàng Trung

Chuyên viên

0919 777 869

hoangtrunglv@gmail.com

Phòng Kinh tế

Điện thoại: 0277.3852001 – 3851432

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Nguyễn Thị Việt Anh

Phó phòng

0939 911 158

nguyenthivietanhvn@gmail.com

ntvanh@dongthap.gov.vn

Nguyễn Minh Tuấn

Phó phòng

0986 558 840

minhtuanstcdth@gmail.com

Mã Quang Vinh

Chuyên viên

0366 991 147

mqvinh2810@yahoo.com

mqvinh.ubnd@dongthap.gov.vn

Bùi Nhựt Tân

Chuyên viên

0989 282 019

nhuttanvpdk@gmail.com

bntan@dongthap.gov.vn

Nguyễn Hoàng Sĩ

Chuyên viên

0983 979 916

nguyenhoangsi@gmail.com

nhsi@dongthap.gov.vn

Lê Ngọc Thuỳ Nữ

Chuyên viên

0938 418 638

ngocthuynu@gmail.com

lntnu@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thị Trúc Giang

Chuyên viên

0917 210 079

gnaig87@yahoo.com

nttgiang.ubnd@dongthap.gov.vn

Lê Gia Vi

Chuyên viên

0968 717 255

legiavi.mt@gmail.com

Phòng Đầu tư - Xây dựng

Điện thoại: 0277.3851014

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Bùi Thanh Phong

Phó phòng

0907 790 191

buithanhphong1970@gmail.com

btphong@dongthap.gov.vn

Ngô Hoàng Thứ

Phó phòng

0939 929 086

nhthu297@gmail.com

nhthu@dongthap.gov.vn

Nguyễn Bá Hoàng Thiện

Chuyên viên

0907 975 454

hoangthienvpubnd@gmail.com

nbhthien.ubnd@dongthap.gov.vn

Ban Tiếp công dân - Nội chính

Địa chỉ: 05 A, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh.

Điện thoại: 0277.3851 002 - 0277 3872043 – 3851650

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Huỳnh Thanh Sơn

Trưởng ban

0913 660 511

thanhsonbtcd@gmail.com

htson@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thị Thúy Phượng

Phó ban

0976 068 475

nttph75@gmail.com

nttphuong@dongthap.gov.vn

Dương Thanh Hoài

Phó ban

0914 894 827

duongthanhhoai74@gmail.com

Lê Thành Tâm

Chuyên viên

0917 939 901

lethanhtamubdt@gmail.com

lttam@dongthap.gov.vn

Trần Viết Vinh

Chuyên viên

0939 565 388

0939 373 935

tranvietvinhdt@gmail.com

tvvinh@dongthap.egov.vn

Nguyễn Hồng Phương

Chuyên viên

0946 979 512

nhphuonglaw@gmail.com

nhphuong.ubnd@dongthap.gov.vn

Trần Công Thành

Chuyên viên

0987 978 845

tranthanh9320@gmail.com

Trần Duy Phương

Chuyên viên

0939 640 912

phuongubht@gmail.com

tdphuong.stnmt@dongthap.gov.vn

Phòng Hành chính - Quản trị

Điện thoại: 0277.3851431 – 3872044 – 3855709 - 3851 616

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Đặng Phú Quí

Trưởng phòng

0918 403 059

quidang68@gmail.com

dpqui@dongthap.gov.vn

Lê Tấn Đức

Phó phòng

0918 027 052

letanducdt@gmail.com

ltduc@dongthap.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Thu

Phó phòng

0939 989 577

nththu2011@gmail.com

nththu@dongthap.gov.vn

Bùi Thị Kim Thoa

Kế toán

0933 388 812

btkthoa1982@gmail.com

btkthoa@dongthap.gov.vn

Lê Thị Ngọc Loan

Chuyên viên

0919 199 781

ltnloan.ubnd@dongthap.gov.vn

Đinh Thị Mai

Chuyên viên

0939 778 996

maithidt@gmail.com

dtmai@dongthap.gov.vn

Dương Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

0939 991 133

hanhnguyenphc@gmail.com

dtmhanh@dongthap.gov.vn

Nguyễn Phú Lợi

Chuyên viên

0919 178 788

nploivpub168@gmail.com

Lê Thị Ngọc Xuân

Chuyên viên

0939 389 869

ps.ngocxuan1189@gmail.com

 

    Nguyễn Thị Kim Hiền

    Chuyên viên         0972 719 725  

Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh

Địa chỉ: Địa chỉ: số 85 đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 0277.3898989  - 0277.3851149

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Trần Văn Tấn

Giám đốc

0904 428 193

tvtan1981@gmail.com

tvtan@dongthap.gov.vn

Trịnh Thị Bích Thuận

Phó Giám đốc

0907 850 406

trinhthibichthuan1982@gmail.com

ttbthuan@dongthap.gov.vn

Nguyễn Hoàng Ân

Trưởng phòng

0945 428 193

quyetthang10282dt@gmail.com

nhan@dongthap.gov.vn

Đào Thị Tuyết

Chuyên viên

0918 741 939

tuyettthcc@gmail.com

dttuyet@dongthap.gov.vn

Vương Phước Thịnh

Chuyên viên

0918 974 008

vpthinh1970@gmail.com

vpthinh@dongthap.gov.vn

Hồ Nhựt Tân

Chuyên viên

0917 388 217

tan100509@gmail.com

hntan@dongthap.gov.vn

Lê Thị Ngọc Duyên

Chuyên viên

0939 431 345

leduyen3008.stp@gmail.com

ltnduyen.ubnd@dongthap.gov.vn

Nguyễn Minh Trí

Chuyên viên

0903 693 735

minhtridt067@gmail.com

nmtri@dongthap.gov.vn

Nguyễn Lương Huy

Chuyên viên

0389 172 645

nlhuy.snv@dongthap.gov.vn

nlhuy@dongthap.gov.vn

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3853744

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Nguyễn Công Minh

Phó Chánh Văn phòng/ Giám đốc

0931 817 979

congminhdongthap@gmail.com

congminh@dongthap.gov.vn

Đường Khải Trường

Phó Giám đốc

0907 222 121

truongdk2000@gmail.com

dktruong@dongthap.gov.vn

Lê Thị Như Ý

Chuyên viên

0932 973 363

nhuycongthongtin@gmail.com

ltny@dongthap.gov.vn

Trần Thị Ánh Nguyệt

Chuyên viên

0907 865 854

nguyetcttdongthap@gmail.com

ttanguyet.ubnd@dongthap.gov.vn

Tăng Văn Khương

Chuyên viên

0775 199 288

khuongvan07@gmail.com

tvkhuong.ubnd@dongthap.gov.vn

Võ Thanh Toàn

Chuyên viên

0939 803 646

vothanhtoanit07@gmail.com

vttoan.ubnd@dongthap.gov.vn

Nguyễn Hoàng Thi

Chuyên viên

0383 807 328

nhthitma@gmail.com

nhthi@dongthap.gov.vn

Trần Thanh Tiền

Chuyên viên

0939 676 966

thanhtiendt1718@gmail.com

tttien.ubnd@dongthap.gov.vn

Huỳnh Thị Cẩm Thúy

Chuyên viên

0949 793 127

huynhthuy100509@gmail.com

htcthuy.ubnd@dongthap.gov.vn

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory