Xuất bản thông tin

null Quỹ Đầu tư phát triển

Trang chủ Thông tin liên hệ

Quỹ Đầu tư phát triển

Địa chỉ: Toà nhà Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp,
đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại trực: 0277.3871313

Số fax: 0277.3877.446

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Bùi Thanh Song

Giám đốc

3876896

0976 068 162

songbtstc@gmail.com

Trần Nhựt Quang

Phó Giám đốc

30877244

0903 040 919

nhutquangdt@gmail.com

Bùi Tân Cương

Phó Giám đốc

0987 580 535

buitancuong3744@gmail.com

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật