Xuất bản thông tin

null Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Trang chủ Thông tin liên hệ

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Địa chỉ: 397, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852776

Fax: 0277.3855925

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Lê Thành Công

Chủ tịch

3889234

0913 967 940

lethanhcongctdt@gmail.com

Võ Hoàng Cương

Phó Chủ tịch

0932 822 981

cuongmttqdt@gmail.com

Võ Chí Hữu

Phó Chủ tịch

3887012

0938 022 657

vochihuutddt@gmail.com

Đoàn Thị Nghiệp

Phó Chủ tịch

3887456

0918 694 326

doannghiepdt@gmail.com

Nguyễn Thanh Trận

Trưởng ban Phong trào

3854871

0974 750 100

nguyenthanhtran1962@gmail.com

Nguyễn Văn Thuận

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân chủ – Pháp luật

3870176

0919 060 315

1976thuan@gmail.com

Hồ Kim Liên

Chánh Văn phòng

0917 726 728

hokimlien258@gmail.com

Trần Văn Thắng

Phó ban Tuyên giáo và Dân chủ – Pháp luật

3870177

0919 121 238

tranthangmttqdt300967@gmail.com

Nguyễn Thanh Phong

Phụ trách Ban Dân tộc – Tôn giáo

3877563

0907 864 519

nguyenthanhphong.bdv@gmail.com

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory