Xuất bản thông tin

null Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 17 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Trang chủ Bài phát biểu lãnh đạo

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 17 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Chiều 08/12, kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng có bài phát biểu bế mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

Sau 02 ngày làm vic, Khp th17 của Hi đng nhân dân tnh đã hoàn thành toàn bộ các ni dung theo chương trình đề ra. Trưc khi kết thúc Kỳ họp, thay mt chủ ta, tôi xin điểm lại mt skết quđã đt đưc, đng thi lưu ý mt sni dung trng tâm cn tp trung thực hiện trong thời gian ti như sau:

- Thứ nhất, về phát triển kinh tế - xã hội

Tại Kỳ họp này, các đại biểu đã bám sát nội dung Chương trình làm việc, tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng để thể chế hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh; các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ với tinh thần đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế cùng với bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Trong những ngày gần đây, đã xuất hiện trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở một vài địa phương, tiềm ẩn nguy cơ dịch lan rộng trong cộng đồng. Từ khi dịch xuất hiện, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tập trung các nguồn lực, chung tay tổ chức công tác phòng, chống, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội với những kết quả đạt được rất ấn tượng. Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện khẩn chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Để duy trì vững chắc thành quả công tác đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức chặt chẽ công tác phòng, chống dịch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục biểu hiện chủ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành và trong nhận thức của cộng đồng; phát huy mạnh mẽ các nguồn lực xã hội và sự đồng lòng, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Để kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển bền vững, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; nghiên cứu, vận dụng mô hình sản xuất hiện có phù hợp với tình hình thực tế địa phương mình, gắn với công tác xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp thực hiện đúng các nội dung cam kết hợp tác.

Ngoài các vấn đề trên, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình trọng tâm của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại. Chú trọng nâng cao chất lượng khai thác các điểm du lịch hiện có; đồng thời tập trung nguồn lực cho công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển du lịch, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đưa ngành Du lịch trở thành "ngành kinh tế quan trọng" của tỉnh. Chú trọng đời sống của hộ nghèo, công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; có chính sách hỗ trợ kịp thời, hợp lý, kết hợp chặt chẽ giữa chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo một cách hiệu quả.

- Thứ hai, về công tác lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật

Trong thời gian qua, việc xây dựng chính quyền các cấp năng động, hiệu quả, thân thiện và trách nhiệm trong phục vụ nhân dân đã được Uỷ ban nhân dân các cấp trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật; các cấp, các ngành đã chủ động, quyết liệt trong cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch hơn để thu hút đầu tư, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo tính hiệu quả trong công tác của từng cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai rộng khắp. Từ đó cho thấy, bộ máy hành chính  đang chuyển dần từ "hành chính mệnh lệnh" sang "hành chính phục vụ", xem người dân, doanh nghiệp là "khách hàng", là đối tượng phục vụ. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục phát huy những ưu điểm nêu trên để củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân với hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh.

- Thứ ba, về nâng cao trách nhiệm xây dựng Nghị quyết và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu và của Uỷ ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành trong thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn.

Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao các phát biểu tham luận của các ngành chuyên môn, ý kiến giải trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành tại Kỳ họp đã cung cấp thông tin chính thống về những vấn đề mà cử tri đang quan tâm. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề đại biểu đề cập, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời giao Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu đã xem xét và biểu quyết thông qua 28 Nghị quyết, trong đó, có các Nghị quyết về định hướng phát triển kinh tế - xã hội 05 năm tới. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, phức tạp và khó lường như hiện nay, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh trong xây dựng Kế hoạch công tác từng năm phải linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu, tình hình mới, nắm chắc và tự tạo ra cơ hội để phấn đấu đạt các chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Để Nghị quyết Hội đồng nhân dân sớm đi vào cuộc sống, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp sớm có kế hoạch triển khai thực hiện; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dành thời gian để tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp để báo cáo kết quả quyết nghị cho cử tri biết; đồng thời, tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thứ tư, về chuẩn bị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo dự kiến, Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong tháng 01 năm 2021. Thời gian không còn nhiều, do đó, tôi đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, T án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân chuẩn bị báo cáo kiểm điểm hoạt động nhiệm kỳ (2016 - 2021). Trong đó, báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh cần nêu rõ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân từ đầu Nhiệm kỳ đến nay; Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh có phần đánh giá hoạt động của Hội thẩm nhân dân. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị Báo cáo về tình hình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian qua.

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đề nghị các cơ quan chức năng trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình, thực hiện công tác chuẩn bị, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Dương; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Anh Dũng, chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thanh Hùng. Hội đồng nhân dân tỉnh đặc biệt cảm ơn và trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của các ông Nguyễn Văn Dương, Trần Anh Dũng, Nguyễn Thanh Hùng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trong thời gian qua. Hội đồng nhân dân tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý xây dựng của các ông trong thời gian tới. 

Hội đồng nhân dân tỉnh xin chúc mừng ông Phạm Thiện Nghĩa vừa trúng cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; ông Trần Trí Quang, ông Huỳnh Minh Tuấn vừa trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mong rằng, trên cương vị mới, các ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm công tác, đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh. Chúc các ông luôn mạnh khoẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cương vị mới của mình.

Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã diễn ra thành công tốt đẹp. Định hướng phát triển cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình, Kết luận chuyên đề trên các lĩnh vực, trong đó, có nhiều nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm cơ sở quan trọng cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh cụ thể hoá, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Với trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, tôi đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các chủ trương, giải pháp, góp phần xây dựng các văn bản đạt chất lượng cao nhất.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Hội đồng nhân dân tỉnh xin chia sẻ những khó khăn của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cử tri, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà cùng với các cấp, các ngành vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong chi tiêu; tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh xin trân trọng cảm ơn Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đông đảo cử tri tỉnh nhà đã quan tâm đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần thành công cho Kỳ họp.

Xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khoá XIV - đơn vị tỉnh Đồng Tháp, các vị khách dự đã đến tham dự và đóng góp nhiều ý kiến tâm quyết với Kỳ họp. Xin cám ơn các cơ quan báo đài, các cơ quan truyền thông đã tác nghiệp, đưa tin về kết quả kỳ họp.

Kính chúc các vị đại biểu, khách dự, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Thay mặt chủ toạ Kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phan Văn Thắng
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory

Tin nổi bật

Nút: dongthap.gov.vn:8080