Xuất bản thông tin

null Ưu đãi đầu tư lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Trang chủ Chính sách khuyến khích đầu tư

Ưu đãi đầu tư lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các dự án XHH theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

Địa bàn đặc biệt khó khăn (các huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười, thành phố Hồng Ngự khu kinh tế)

Địa bàn khó khăn (huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, các khu công nghiệp)

Thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc

Văn bản

tham chiếu

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất 10% trong cả thời hạn hoạt động của dự án; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Thuế suất 10% trong cả thời hạn hoạt động của dự án; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Thuế suất 10% trong cả thời hạn hoạt động của dự án; Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo

Nghị định 218/2013 (Điều 15, Điều 16)

Ưu đãi về đất đai

Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê

Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê

Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê

Quyết định số:  01/2016-UB

Hỗ trợ đầu tư

Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 50% chi phí bồi thường GPMB; Được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Quỹ ĐTPT Tỉnh với lãi suất ưu đãi (nếu vay vốn ngân hàng thương mại thì được hỗ trợ lãi suất tối đa 7 năm)

Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 40% chi phí bồi thường GPMB; Được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Quỹ ĐTPT Tỉnh với lãi suất ưu đãi (nếu vay vốn ngân hàng thương mại thì được hỗ trợ lãi suất tối đa 5 năm)

Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 30% chi phí bồi thường GPMB; Được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Quỹ ĐTPT Tỉnh với lãi suất ưu đãi (nếu vay vốn ngân hàng thương mại thì được hỗ trợ lãi suất tối đa 3 năm);

Quyết định số: 01/2016-UB

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật

// ]]>