Xuất bản thông tin

null Yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Yêu cầu chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa trên địa bàn phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và theo đúng quy định.

Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện công tác xác định cụ thể diện tích, ranh giới đất trồng lúa và công bố công khai diện tích đất trồng lúa cần được bảo vệ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo khoản 8 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP) và các quy định của Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, hướng dẫn và tổ chức, phối hợp thực hiện; kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trong vùng thực hiện Đề án trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; có giải pháp hạn chế tình trạng vi phạm điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 hoặc tham mưu xây dựng, trình duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, hạn chế tình trạng vi phạm khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Văn Khương
khuongvan07@gmail.com
thumbnail

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin nổi bật

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Tin đồ họa

Banner Megastory