Xuất bản thông tin

null Người phát ngôn của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

Trang chủ Người phát ngôn

Người phát ngôn của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

Họ và Tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Phan Văn Thương

Tỉnh ủy

Chánh Văn phòng

0918993510

phanvanthuongtpcl@gmail.com

Mai Ngọc Dinh

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Chánh Văn phòng

0913967096

dinh_mn@yahoo.com

Lê Thành Công

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ tịch

0913967940

lethanhcongctdt@gmail.com

Nguyễn Văn Phú

UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0918717122

phuhoalanngoctu@gmail.com

nvphu@dongthap.gov.vn

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật