Xuất bản thông tin

null DDCI là kênh thông tin tin cậy để doanh nghiệp đóng góp ý kiến

Trang chủ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương

DDCI là kênh thông tin tin cậy để doanh nghiệp đóng góp ý kiến

Đồng Tháp đang chuẩn bị đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để tỉnh tiếp tục cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh có cuộc trao đổi với ông Trương Hoà Châu – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề này.

PV: Với kết quả PCI năm 2018 xếp thứ 2, Đồng Tháp có 11 năm liên tiếp nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành rất tốt (cao nhất nước). Ông có thể cho biết việc triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) nhằm mục đích gì và có ý nghĩa như thế nào?

Ông Trương Hoà Châu: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh.

Tuy nhiên, chỉ số này chỉ phản ánh một bức tranh chung trong công tác điều hành kinh tế của chính quyền tỉnh. Trong khi đó, nỗ lực của chính quyền cấp tỉnh sẽ không đạt được kỳ vọng nếu việc triển khai các chính sách, quy định ở cấp Sở, ban, ngành và địa phương không được thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả.

Chính vì thế, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) nhằm đánh giá năng lực điều hành của những đơn vị này trong công tác chỉ đạo điều hành kinh tế, tạo động lực cải thiện chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá, hoàn thiện về thể chế, năng lực điều hành, năng lực đối thoại của các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, tỉnh sẽ nghiên cứu, đề ra giải pháp góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn.

Ngoài ra, Bộ chỉ số DDCI sẽ tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến nâng cao năng lực điều hành của các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, giúp thu thập các thông tin góp ý của doanh nghiệp để nắm tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn cũng như lắng nghe, tiếp thu các đề xuất của doanh nhân, doanh nghiệp cho môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 PV: Xin ông cho biết khái quát về bộ tiêu chí này và những lưu ý đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá và những đối tượng tham gia đánh giá?

Ông Trương Hoà Châu: Bộ chỉ số DDCI của tỉnh được xây dựng dựa trên cách tiếp cận và kế thừa về phương pháp luận của Bộ chỉ số PCI do VCCI thực hiện.

Cụ thể, Bộ chỉ số DDCI của tỉnh kế thừa 08 chỉ số thành phần cơ bản cũng như một phần các chỉ tiêu của Bộ chỉ số PCI gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, Tính năng động của lãnh đạo, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Hỗ trợ doanh nghiệp, Thiết chế pháp lý, Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất.

Bên cạnh đó, dựa trên những khác biệt, đặc thù của địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung thêm 01 chỉ số thành phần mới, trên cơ sở thay thế Chỉ số “Gia nhập thị trường” của PCI bằng chỉ số “Ứng dụng công nghệ thông tin (Chính quyền điện tử)” để đo lường mức độ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành và địa phương.

Đây là năm đầu tiên tỉnh tiến hành thực hiện. Do đó, việc lựa chọn đối tượng đánh giá phải phù hợp với thực tế nhiệm vụ của từng đơn vị. Dự kiến sẽ có 14 Sở, ban, ngành gồm: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Công Thương; Lao động – Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học Công nghệ; Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và 12 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố là đối tượng đánh giá.

Về đối tượng tham gia đánh giá là các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và có tương tác hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công của các Sở, ban, ngành và huyện/thị xã/thành phố trong vòng 02 năm vừa qua.

Để thông tin có tính xác thực và đại diện, tăng tính tin cậy của thông tin, người được chọn đánh giá vào phiếu khảo sát sẽ là cán bộ quản lý hoặc chủ doanh nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh. Đây là những vị trí nắm rõ tình hình hoạt động của đơn vị cũng như am hiểu về hệ thống chính quyền tại địa phương.

Về phía các đơn vị được chọn là đối tượng đánh giá, ngoài việc kịp thời cung cấp số liệu, thông tin, tài liệu liên quan, cần phân công cán bộ đầu mối để chủ động phối hợp đơn vị tư vấn độc lập phục vụ cho việc khảo sát, đánh giá.

PV: Thưa ông! Làm thế nào để kết quả thu được đảm bảo tính chính xác, khách quan, làm cơ sở để xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp?

Ông Trương Hoà Châu: Trên cơ sở kế thừa Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI thực hiện, mẫu khảo sát sẽ được lựa chọn xác suất bằng phương pháp phân tầng ngẫu nhiên theo tỷ lệ của các nhóm đơn vị kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo tính đại diện trong việc đánh giá. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn độc lập sử dụng phương thức Khảo sát qua làm việc, phỏng vấn trực tiếp đối với các đối tượng đánh giá để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu.

Trong điều tra DDCI, đơn vị tư vấn độc lập sử dụng các phân tầng về loại hình doanh nghiệp, ngành nghề hoạt động kinh doanh và quy mô vốn của doanh nghiệp. Nhóm cũng sử dụng danh sách các doanh nghiệp đã làm việc hoặc tiếp xúc với Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong vòng 02 năm nhằm đảm bảo ý kiến phản hồi của doanh nghiệp là xác đáng nhất.

Quá trình chọn mẫu ngẫu nhiên hàm ý các doanh nghiệp có cùng loại hình, ngành nghề hoạt động kinh doanh và quy mô vốn sẽ có xác suất được lựa chọn như nhau. Các doanh nghiệp thuộc mỗi phân tầng sẽ ứng với phân bố trong tổng thể. Sau khi hoàn thành việc chọn mẫu, đơn vị tư vấn độc lập cũng sẽ thận trọng so sánh mẫu điều tra với tỷ lệ tổng thể của tỉnh để đảm bảo mẫu điều tra là đại diện cho tổng thể.

PV: Là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung này, ông kỳ vọng gì về chủ trương này, về sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của sở, ban, ngành và địa phương qua mỗi lần đánh giá?

Ông Trương Hoà Châu: Tôi kỳ vọng, qua việc thực hiện Chỉ số DDCI sẽ giúp đánh giá khách quan năng lực điều hành của lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, từ đó có sự so sánh, xếp hạng chất lượng phục vụ của các đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai các hoạt động liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, DDCI sẽ tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện/thị xã/thành phố và các sở, ban, ngành. Từ đó, tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

DDCI sẽ là công cụ giúp đánh giá công tác điều hành kinh tế của tỉnh trong từng năm, nghiên cứu giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh những năm tiếp theo. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế của các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan.

PV: Xin cảm ơn ông!

Như Ý

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Phản hồi báo chí
Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật