Xuất bản thông tin

null Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn

Trang chủ Cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn

Chủ đầu tư hạ tầng: UBND huyện Châu Thành

Diện tích quy hoạch: 41,387 ha

Diện tích thành lập: 41,39 ha

Diện tích đất công nghiệp: 26,979 ha

Tỷ lệ lắp đầy (đất công nghiệp/đất đã giao, cho thuê): 100%

Diện tích san lấp mặt bằng:

+ Đã san lấp: 41,387 ha

+ Chưa san lấp: 0 ha

Diện tích chưa bồi thường GPMB: 0 ha

Diện tích giao đất, thuê đất:

+ Giao đất: 26,339 ha

+ Thuê đất: 1,926 ha

Đầu tư hạ tầng:

+ Đã đầu tư hạ tầng: 41,387 ha

+ Chưa đầu tư hạ tầng: 0 ha

+ Tỷ lệ đầu tư hạ tầng: 99,99%.

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc (0)

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật

// ]]>