Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp thành lập Uỷ ban bầu cử

Đồng Tháp thành lập Uỷ ban bầu cử

12:31 20/01/2021
| | |

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Uỷ ban bầu cử tỉnh gồm 31 người do ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Chủ tịch; ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực; 02 Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Thành Công - Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Uỷ ban bầu cử tỉnh thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Uỷ ban bầu cử tỉnh có con dấu và tài khoản; cơ quan thường trực đặt tại Sở Nội vụ và được trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử.

Uỷ ban bầu cử tỉnh hết nhiệm vụ đối với việc bầu cử đại biểu Quốc hội sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử Quốc hội trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội; hết nhiệm vụ đối với việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sau khi Uỷ ban bầu cử đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và hồ sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới.

Hiển thị Tới trang của 135 < >

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật