Xuất bản thông tin

null Đầu tháng 5 sẽ tổ chức hội nghị cử tri để vận động bầu cử

Đầu tháng 5 sẽ tổ chức hội nghị cử tri để vận động bầu cử

13:33 16/04/2021
| | |

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3. Đồng chí Lê Thành Công – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị cử tri để vận động bầu cử đối với những người ứng cử.

Đồng chí Lê Thành Công – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
thông tin về những hoạt động của Mặt trận Tổ quốc sau Hội nghị Hiệp thương
lần thứ 3

Hội nghị cử tri bắt đầu từ đầu tháng 5 và kết thúc trước ngày 19/5 để hoàn chỉnh các bước tiếp theo.

Căn cứ Kế hoạch, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện hướng dẫn cấp cơ sở xây dựng lịch tiếp xúc cử tri cụ thể, đảm bảo về số cuộc (đại biểu Quốc hội tiếp xúc ít nhất 10/cuộc/đơn vị bầu cử; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc ít nhất 05 cuộc/đơn vị); phù hợp với điều kiện thực tế và tránh bị trùng lắp.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phân công cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp làm cầu nối giữa địa phương với ứng cử viên và điều hành Chương trình hội nghị đối với các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Quốc hội; đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đợt 2 và đợt 3.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện có hình thức tuyên truyền phù hợp về cuộc bầu cử; chủ động nắm tình hình an ninh trật tự địa phương và tình hình nhân dân; lên phương án tổ chức khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; bám sát các mốc thời gian quan trọng của cuộc bầu cử; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và cập nhật thông tin v.v..

Hiển thị Tới trang của 135 < >

Follow

Tin xem nhiều

Danh mục chính Menu

Chính quyền với báo chí

Mục này cập nhật liên tục thông tin nổi bật của báo chí trong và ngoài tỉnh về vùng đất Sen Hồng

Thông cáo báo chí
Người phát ngôn
Báo chí với Đồng Tháp

Danh mục chính Menu

Banner Bản tin chỉ đạo điều hành

Banner Video

Banner Megastory

Banner Tin đồ họa

Tin nổi bật